fbpx
Systems Gardenin asiakastyytyväisyys erinomaisella tolalla

Systems Gardenin asiakastyytyväisyys erinomaisella tolalla

Systems Gardenin asiakastyytyväisyys erinomaisella tolalla

Systems Gardenin elokuun lopulla teettämässä NPS-kyselyssä saavutettiin jälleen tutkimushistorian paras tulos. Erittäin korkea suositteluaste 74 jatkaa trendiä, jossa asiakastyytyväisyys on kehittynyt vuodesta 2010 alkaneella tarkastelujaksolla systemaattisesti. 

Ympyrädiagrammi Systems Gardenin asiakastyytyväisyydestä prosenttiosuuksina.

Asiakastyytyväisyys pilkottuna

Käydään ensin läpi se kuivempi, joskin varsin positiivissävytteinen data: 

Kaiken kaikkiaan peräti 96 % vastanneista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Systems Gardeniin, eikä yhtään tyytymätöntä tai erittäin tyytymätöntä vastausta saatu.  

89 % vastanneista oli tyytyväisiä Systems Gardenin asiakassuhteen hoitoon, 17 % puolestaan erittäin tyytyväisiä. Palveluiden ja konsultoinnin osalta tyytyväisiä olivat kaikki vastanneet ja erittäin tyytyväisiä yli 45 %. Myös ratkaisujen ja lopputuotteiden saralla tyytyväisiä oli 100 %, erittäin tyytyväisiä noin 32 %. Yrityskuva on sekin erinomaisella tolalla. Sitä piti hyvänä kaiken kaikkiaan 97 % siten, että erittäin tyytyväisiä oli 29 % vastanneista.  

Huomionarvoista on lisäksi se, että missään kategoriassa ei saatu yhden ainoaa tyytymätöntä tai erittäin tyytymätöntä vastausta ja että vastausprosentti on säilynyt ennallaan. 

Yleisen asiakastyytyväisyyden osalta nousi esiin esimerkiksi seuraavanlaisia asioita: 

”Yhteistyö on ollut pitkään sujuvaa. Systems Garden ymmärtää kehitystarpeet nopeasti ja tarjouksia vastaavia ohjelmistoja on saatu ketterästi tuotantoon”. 

Pylväsdiagrammi kehityskohteista prosentteina vastauksista.

Kehityskohteena asiakasviestintä

Edes joitakin kehitystarpeita on kuitenkin aina hyvä löytää myös omasta toiminnasta. Vain alle kahdessa prosentissa vastauksista löytyi parannettavaa, ja ne liittyivät asiakasviestintään. Tällä hetkellä kyselyyn vastanneiden kumppanuuskokemus sekä arvio tiedottamisen riittävyydestä ovat matalia. Tähän on myös tiedossa selkeä syy. 

– Systems Garden on ollut myyntiyrityksen sijaan lähes yksinomaan asiantuntijaorganisaatio, joten meidät mielletään helpommin palveluntuottajaksi kuin kumppaniksi, yrityksen toimitusjohtaja Pirkka Paronen tuumii. 

Päivä kuitenkin paistaa risukasaankin. Nimittäin jopa 25 % vastanneista kokee Systems Gardenin silti strategisena kumppanina. Erityisesti kommunikointia ja tietoisuutta kaivataan lisää, mikä kiteytyy esimerkiksi seuraavaan NPS-kyselyssä saatuun kommenttiin: 

”Yritys ei paljoa mainosta sitä, mitä tuotteita heiltä löytyy ja mihin kaikkeen olisi mahdollisuus”. 

– Kun ottaa huomioon sen, kuinka tyytyväinen asiakaskunta ja korkea suositteluaste meillä on, olisi varmasti ihan hyvä, että asiakkaitamme saataisiin myös tiedotettua siitä, mitä kaikkea meillä on tarjota, Paronen naurahtaa. 

Olennaisinta onkin, että asioille ollaan aktiivisesti tekemässä jotain. 

– Olemme uudistamassa asiakaspalvelumallejamme, lanseeraamassa uutta asiakasportaalia ja tukisopimusmallia sekä aloittamassa säännöllisempää asiakasviestintää muun muassa webinaarisarjan muodossa. Nämä ovat asioita, joissa haluamme ehdottomasti olla jatkossa parempia, Paronen päättää. 

Mikä tekee Systems Gardenista niin vahvasti asiakkaidensa suositteleman? Lue lisää referensseistä.

Referenssit

Tutustu myös muihin onnistumisiin ja ajankohtaisaiheisiin SG:n blogissa. 

Blogikirjoitukset

Gate Työluvat -sovellus valtaa alaa – 100 000 työluvan raja rikki

Gate Työluvat -sovellus valtaa alaa – 100 000 työluvan raja rikki

Gate Työluvat -sovellus valtaa alaa – 100 000 työluvan raja rikki

Työlupaprosessin siirtäminen sähköiseen muotoon säästää aikaa ja vaivaa. Vielä tärkeämpää on kuitenkin turvallisuus. Mitä helpompaa ja nopeampaa työlupien käsittely on, sitä sujuvampaa on myös varmistuminen siitä, että esimerkiksi työmaa on valmisteltu oikein ja että töitä ei tehdä ilman vaadittuja pätevyyksiä. Systems Gardenin Gate Työluvat -sovelluksella kaikki tarvittava tieto on aina taskussa.

Hyödyt huomioiden ei olekaan ihme, että sovellus yleistyy kiihtyvää tahtia. Systems Gardenin avulla käsitellyissä työluvissa ohitettiin kuluvan vuoden huhtikuussa 100 000 kappaleen virstanpylväs. Määrä on sitä luokkaa, että moni toimija ei Suomessa yllä vastaavaan. Lupamäärien karttumista ei ole vain odotettu, vaan muodostunut kokemus on kanavoitu niin nykyisten kuin tulevien asiakkaiden eduksi Gate Työluvat -sovelluksen tuotekehityksessä. Tuloksena ovat alati sujuvammat lupaprosessit sekä sovelluksen entistäkin laadukkaampi sisältö.

Mitä suuresta määrästä työlupia on opittu?

Vaikka eräs Gate-sovellusten parhaita puolia on pääsy eroon paperisodasta, ei käyttöönotossa kannata välttämättä keskittyä vain papereiden muuttamiseen sähköiseen muotoon. Kun hieman ajatustyötä uhrataan myös siihen, millainen juuri oman lupaprosessin kannattaisi olla sähköisenä, lopputulos yksinkertaistaa, nopeuttaa ja tehostaa toimintaa merkittävästi.

Sopivan ratkaisun kartoittaminen käynnistyy usein siitä, kun asiakas toteaa tarvitsevansa luvan mutta olevansa epätietoinen siitä, millainen sen pitäisi olla. Mittavan lupamäärän myötä Systems Gardenilla on tultu melkoisen hyviksi työlupaprosesseissa sekä sen tunnistamisessa, mitkä ovat keskeisiä ominaisuuksia niin lupia kirjottaville, käsitteleville kuin vastaanottaville tahoille. Nykyisin asiakasta voidaan jo käyttöönottovaiheessa tukea ja opastaa sen suhteen, miten sähköisen luvan on järkevää toimia. Tässä sovitetaan yhteen se, mitä asiakas toivoo ja miltä osin asioita on hyödyllistä miettiä ja tehdä uusiksi.

Sähköisen lupasovelluksen tehokkuus korostuu sitä enemmän, mitä monipolvisemmasta lupaprosessista on kysymys – toisin sanottuna, minkälaisen elinkaaren lupa käy läpi. Toisinaan lupa siirtyy heti käytön jälkeen arkistoon, mutta vastaavasti se voi käydä läpi riskiarvioita, turvatarkastuksia, kuittauksia ja muita vaiheita, joissa se elää viikkoja tai kuukausia. Systems Garden ei ainoastaan tarjoa alustaa, vaan auttaa asiakkaitaan juuri tällaisessa prosessien määrittelyssä. Lisäksi sovellusten kytkeytyvyyden ansiosta dokumentit voidaan tallentaa ja noutaa kätevästi asiakkaan oman Microsoft-dokumentinhallinnan avulla.

Työlupasovelluksessa keskeistä myös sisältö

Prosessin ohella toinen puoli asiaa on sovelluksen sisältö eli esimerkiksi se, millaisia lupapohjia kulloinkin käytetään. Myös tässä Systems Gardenilla ollaan kokemuksen kautta jatkuvasti viisaampia. Lupapohjat ja niihin liittyvät tarpeet käydään asiakkaan kanssa läpi sovelluksen käyttöönotossa.

Suuren lupamäärän ansiosta tarjolla on kaiken aikaa enemmän valmiita ratkaisuja, joita voidaan soveltaa tarvittavin ja usein yksinkertaisin muutoksin. Esimerkiksi tulityölupa, josta myös Systems Gardenin työluparatkaisut ovat lähtöisin, pohjautuu tyypillisesti vakiolomakkeelle, johon tehdään asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia vastaavat muutokset.

Toisinaan kyseessä voi olla vaikkapa suuri monikansallinen yritys, jolla on ymmärrettävistä syistä tarkasti ennalta määritellyt käytännöt ja vaatimukset. Asiakkaalla voi olla valmis pohja, jonka täytyy olla sovelluksessa juuri samanlainen. Vaikka sovellus ei tarjoaisi tähän työkaluja suoraan paketista, Systems Garden voi joustavasti toteuttaa asiakaskohtaisia komponentteja, joita ei muutoin tulisi vastaan aivan joka päivä.

Gate Työluvat -sovelluksen lähtökohta ja keskeisin kehitystä määrittävä tekijä on aina ollut mobiilikäyttö. Sovellus ei siis vaadi monimutkaisten dokumenttien täyttämistä suurella ruudulla, vaan toimii missä tahansa päätelaitteessa ja vastaa notkeasti kenttätyön vaatimuksiin. Lisäksi sovelluksessa kirjattu lupa voidaan taittaa visuaalisesti juuri sellaiseksi kuin asiakas tarvitsee esimerkiksi PDF-tulosteissaan.

Lue lisää ja kokeile Gate Työluvat- sovellusta ilmaiseksi.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja ota yhteyttä!

Gate-sovellukset

Ota yhteyttä