fbpx
Intranetin rakentaminen mahdollisti Metsänhoitoyhdistyksille sujuvamman viestinnän ja tiedonjaon

Intranetin rakentaminen mahdollisti Metsänhoitoyhdistyksille sujuvamman viestinnän ja tiedonjaon

Intranetin rakentaminen mahdollisti Metsänhoitoyhdistyksille sujuvamman viestinnän ja tiedonjaon

Metsänhoitoyhdistysten intranet-projekti on erinomainen esimerkki siitä, kuinka toimivan intranetin rakentaminen tukee organisaation sisäistä viestintää ja tiedon hallintaa. Projektin lopputuloksena MHY-ketju sai toimivan ja tarpeitaan vastaavan Teams-ympäristön, intrasivuston sekä ohjeiston niiden käyttöön.

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n järjestelmäasiantuntija Markku Peltola muisteli haastattelussa noin vuoden takaista projektia lämmöllä.

– Systems Gardenin toimintamalli oli juuri sitä, mitä ajattelimmekin. He tulivat kaveriksi luomaan pohjaa sille, miten saamme Microsoftin perustyökalut käyttöön Teams-ympäristön ja intran toteutukseen. Lisäksi meille luotiin riittävä osaaminen koulutuksen ja keskustelun kautta.

Intranet tekee organisaation sisäisestä viestinnästä ja tiedonhallinnasta jouhevampaa.

Intranetin rakentaminen nojaa asiakkaan tarpeisiin

MHY-ketjun intranetin kehittäminen tuli ajankohtaiseksi suuren toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin myötä.

– Kaikki lähti liikkeelle siitä, että nettisivumme oli vanhentumassa ympäristönsä vuoksi ja se oli pakko päivittää. Projektin myötä saimme eriytettyä nettisivun ja luotua askelmerkit intraratkaisua varten, Peltola kuvailee.

Tarpeiden kartoittamisen myötä oli seuraavana vuorossa kumppanin kilpailutus.

– Sen ratkaisi Systems Gardenin eduksi heidän uskottavuutensa suhteessa hintaan. Monilla kilpailijoilla oli kalliimpi hinnoittelu, mutta läpi paistoi se, että tietoa ei oikein ole. Systems Garden oli hinnoittelultaan kilpailukykyinen ja heillä oli hyviä referenssejä.

Erääksi intraprojektin lähtökohdaksi Peltola määrittelee tarpeen tiedon keskittämisestä pilveen. Samalla haluttiin luoda mallit tiedostomassan käsittelyyn.

– Pohdimme Systems Gardenin Sampan ja Miian kanssa sitä, mikä olisi se paikka, ja päädyimme Teamsiin, jonka taustalla on Sharepoint.

– Samppa lähti viemään Teams-projektia. Se toteutettiin nopeammin, koska siinä luotiin enemmänkin toimintamalleja. Mietimme yhdessä sitä, miten asioiden tulisi toimia ja loimme sen pohjalta eräänlaisen pelikirjan. Teams-kanavia on ollut yhdistyksissämme käytössä aiemminkin, mutta kukin on nimennyt ne omalla tyylillään. Kun meillä on Suomessa 56 yhdistystä, nimien täytyy olla sellaisia, jotka kertovat muillekin jotain.

Peltola itse suunnitteli intran ratkaisujen teknistä näkökulmaa ja laati käyttöön liittyvää ohjeistusta.

– Pähkäilimme ratkaisuja välillä myös yhdessä Miian kanssa. Tiina Salminen puolestaan veti meillä sivustoryhmän toimintaa. Hän organisoi valikkorakenteita ja sisällön järkevöittämistä, eli esimerkiksi sitä, mitä olemassa olleesta materiaalista sisällytettäisiin ja mitä uutta luotaisiin.

Metsänhoitoyhdistykset saivat tarpeitaan vastaavat intraratkaisut.

Toimivat intraratkaisut tehostavat arjen viestintää ja tiedonjakoa

Intraprojektin lopputuotteina MHY-ketju sai toimivat ympäristöt, valmiit tiedostopohjat sekä ohjeiston tiedostojen hallintaan ja kokouskäytäntöihin.

– Varsinaisten ratkaisujen käytön tueksi järjestettiin myös erittäin hyödyllisiä koulutuksia. Osan niistä piti Samppa ja niiden lisäksi Tiina tai minä puolestaan pidimme sellaisia puolituntisia teemaiskuja. Koulutukset otettiin yhdistyksissämme ilolla vastaan, sillä monilla esimerkiksi Teamsin käyttökokemus rajoittui palavereihin osallistumiseen ja osalla tiedon löytyminen vanhasta toimihenkilöextranetistä oli ollut vaikeaa.

Intranetin toteutuksen myötä MHY sai paitsi nykyaikaisen, myös hauskasti nimetyn paikan tiedon säilyttämiseen ja jakamiseen.

– Sharepoint-sivustomme sai äänestyksen kautta nimekseen Konkelo, Peltola naurahtaa hyväntuulisesti.

– Se toimii nyt aiempaa järjestelyä huomattavasti paremmin palveluna. Etusivulla näkyy tietoa tulevista tapahtumista sekä uutisia siitä, mitä intrassa on toteutettu. Aiemmin kukaan ei tiennyt, kuka on päivittänyt mitäkin. Nyt tiedon pitäminen ajan tasalla on helppoa.

MHY-ketjulla ei toistaiseksi ole ollut keskitettyä laitehallintaa, mikä uhkasi asettaa haasteen yhteiselle intralle ja yhtenäisille käytännöille.

– Miia oli kuitenkin asian suhteen hereillä ja ehdotti Microsoftin ohjelmistovalikoimaan kuuluvaa Viva Connectionsia, jolla Teamsiin saatiin intraan johtava painike. Meillä sellaisen olemassaolosta eivät kaikki olleet edes tienneet. Nyt saamme lisäarvoa M365-kirjautumisesta ja hyvän pohjan lähteä edistämään keskitettyä laitehallintaa tulevaisuudessa, Peltola tuumii.

Intranetin rakentaminen tehosti MHY-ketjun tiedonhallintaa.

Konsultti kuin tilauksesta

Peltola kertoo olevansa erittäin tyytyväinen intraprojektin lopputulokseen. 

– Itse projekti toteutui aikataulussa ja kaikki meni todella mallikkaasti ja kätevästi. Ratkaisuista on ollut ensiarvoista hyötyä. Kävijämäärien perusteella intrassa käy mukavasti porukkaa, ja vaikka ihan jokainen yhdistys ei välttämättä ole vielä ottanut siitä kaikkea hyötyä irti, mahdollisuus siihen on luotu. 

MHY-ketju sai Peltolan mukaan Systems Gardenilta toimivan yhdistelmän konsulttipalvelua ja projektin ohjausta. 

– He ottivat juuri sellaisen roolin kuin pitikin – kuuntelivat meitä ja pukivat sitä tekniseksi toteutukseksi tarjoten tukea ja ohjausta. 

Hyvin sujunut yhteistyö on sittemmin saanut jatkoa esimerkiksi kuvapankkiprojektin muodossa ja kantautunut myös muiden korviin. 

– Eräs tuttu toimija soitteli tiedustellakseen, että kuka meille teki intranetin, eli positiivinen tekeminen on kiirinyt. 

Mahdollisia muita kehitysprojekteja odotellessa Peltola on pannut merkille Systems Gardenin tukisopimuspalvelun uudistuksen ja siihen kuuluvan palveluportaalin. 

– Sinne on tullut erilaisia webinaareja aika mielenkiintoisistakin aiheista. Meillä on varmasti tiedossa projekteja jatkossakin ja osaamisalueesta riippuen Systems Garden on ehdottomasti varteenotettava vaihtoehto.  

Intranetin avulla tehostettiin Metsänhoitoyhdistysten sisäistä viestintää.

Kiinnostuitko artikkelin käsittelemistä ratkaisuista?

Lue lisää

Tutustu myös muihin palveluihimme ja ota yhteyttä!

Ratkaisut

Uudistimme tukisopimuspalvelumme – Tutustu palvelumalliimme

Uudistimme tukisopimuspalvelumme – Tutustu palvelumalliimme

Uudistimme tukisopimuspalvelumme – Tutustu palvelumalliimme

Elokuun lopulla teettämässämme NPS-kyselyssä saavutimme tutkimushistoriamme parhaan tuloksen. Kehityskohteisiin liittyvissä palautteissa korostui kuitenkin eräs tietty seikka: asiakasviestintä. Niinpä päätimme tehdä asialle jotain.

No, todettakoon kaiken rehellisyyden nimissä, että kehitystarve oli tunnistettu jo ennen näitä arvokkaita palautteita, mutta eivät ne ainakaan vähentäneet intoamme laittaa toimeksi. M365-asiantuntijamme ja hallinnon monitoimihenkilömme Satu Laine kertoo lisää.

– Aloitimme vanhan tukisopimuspalvelumme uudistamisella ja loimme uuden palvelumallin viime keväänä. NPS-kyselyn palautteiden vauhdittama uudistus on lähtöisin ajatuksesta, että olisi mukava tarjota paljon muutakin kuin vain sopimuksiin kuuluva mahdollisuus tukipyyntöihin, joiden vasteaika on riippunut sopimuksen tasosta. Nyt ratkaisun ajanmukaisuus ja kehitys on paremmin tuettuna koko sen elinkaaren ajan.

Uudistuksen myötä jokaisella Systems Gardenin palvelusopimusasiakkaalla on oma nimetty palvelupäällikkönsä ja vuositasolla säännölliset tapaamiset. Näiden lisäksi käytössä on palveluportaali.

– Jatkossa olemme siis enemmän läsnä ja paremmin saavutettavissa, Laine kiteyttää.

Systems Garden toteutti palvelumalliuudistuksen

Tukisopimuspalvelun uudistus avasi keskusteluyhteyttä

Säännölliset tapaamiset pelaavat Laineen mukaan hyvin yhteen teknisen dokumentaation kanssa.

– Samalla kun vaihdetaan kuulumisia, on kätevää käsitellä päivityksiin tai uusiin ominaisuuksiin liittyvät asiat sekä se, minkälaisia tikettejä tapaamisten välillä on tullut ja miten niihin on vastattu.

– Mikäli asiakkuuksissa nousee sisäisesti esiin kehitysehdotuksia, käytettävissä on esimerkiksi Teams-pohjainen Planner-sovellus ja siellä kehitystarvelistaus, jota voidaan käyttää toteutusten aikatauluttamisessa. Uudistuksen ansiosta kehitystarpeet ja ei-akuutit pyynnöt huomioidaan jatkossa entistä paremmin, Laine teroittaa.

Palveluportaali keskittää hyödyllistä tietoa

Olennainen osa Systems Gardenin tukisopimuspalvelun uudistusta on palveluportaalina toimiva Sharepoint-sivusto.

– Suurin osa asiakkaistamme käyttää valmiiksi Microsoft-ympäristöä. Uudistuksen keskeisiä ajatuksia olikin mahdollisimman matalan kynnyksen ratkaisu, joka ei vaadi asiakkaalta kirjautumista uuteen järjestelmään, Laine avaa.

– Microsoft-ympäristö on toisaalta alati muuttuva, joten hyödynnämme portaalia myös poimiaksemme esiin asiakkaille olennaisia tärppejä ja neuvoja. Esimerkiksi juuri Microsoftin ohjelmista löytyy ohjeita hakukoneellakin, mutta kaikilla asiakkailla ei ole aikaa ryhtyä etsimään välillä pitkästäkin englanninkielisistä ohjeistuksesta tarvitsemaansa tiedonmurua. Halusimme mieluummin mahdollistaa yhden paikan, josta tieto ja ratkaisut ongelmiin löytyvät helpommin.

Palveluportaali tarjoaa Systems Gardenin asiakkaille monipuolista tietoa

Palvelu-uudistuksille positiivinen vastaanotto

Laine kertoo, että NPS-kyselyssä nousi esiin palautteita, joissa kaipailtiin parempaa tiedottamista siitä, mitä kaikkea Systems Garden oikeastaan tarjoaa.

– Palveluportaali on vastaus myös tähän. Sen uutisista asiakkaat näkevät nyt esimerkiksi poimintoja siitä, millaisia uudistuksia Teamsiin on tullut. Tuomme portaaliin uutisia myös Systems Gardenin netistä, koska portaali on monelle asiakkaalle läheisempi kuin verkkosivu. Jatkossa sieltä löytyvät lisäksi toteuttamamme webinaarit, joita voi katsella jälkikäteen. Tammikuun myötä tarjolla on esimerkiksi HSEQ-asiaa.

Laine huomauttaa, että palveluportaalista löytyy myös palautelomake. Palvelumalliuudistus on saanut asiakkailta positiivisen vastaanoton.

– Olemme todella innoissamme ja tyytyväisiä siihen, että tämä uudistus on saatu toteutettua ja sitä on päästy käyttämään. On mukava päästä asiakkaiden kanssa säännöllisemmin yhteyksiin ja vaihtamaan kuulumiset, Laine päättää.

Kiinnostuitko meistä? Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Ratkaisut

Sopimushallinta yhteen paikkaan – Rastor-instituutti ry

Sopimushallinta yhteen paikkaan – Rastor-instituutti ry

Sopimushallinta yhteen paikkaan – Rastor-instituutti ry

Valtakunnallisesti toimiva koulutusalan yritys Rastor-instituutti on muodostunut muutamia vuosia sitten kahdesta pitkän linjan alan yrityksestä. Kehityskululle toi jatkoa M365-sopimushallinnan projekti, joka mahdollistaa nyt yritykselle entistäkin sujuvamman arjen.

Rastor-instituutin ICT:n ja markkinoinnin kehityspäällikkö Heikki Kurkinen kertoo, että koulutusta sodasta palanneille tarjoamaan perustettu Rastor Oy sekä jo 1930-luvulla perustettu Markkinointi-instituutti löivät hynttyyt yhteen vuonna 2015, mutta toimivat kahtena yrityksenä aina vuoteen 2020. Kurkinen kertoo huvittuneena, että lähtötilanne toiminnan yhdistämiselle oli erityislaatuinen.

– Olihan se erikoista huomata, että kahdella samankokoisella saman alan toimijalla ei ollut ICT-puolella käytännössä juurikaan yhteisiä ratkaisuja. Yhdistymisessä päästiin siitä huolimatta hyvin liikkeelle.

Mies pitää esitelmää sopimushallinnasta luokkatilassa pöytien ääressä istuville kuuntelijoille

M365-sopimushallinnan ammattilainen löytyy

Kurkinen mainitsee, että Rastor-instituutin käytössä on Microsoft Dynamics -järjestelmä, jota on käytetty kohtalaisen paljon myös sopimushallinnassa.

– Se ei ole ihan täysin istunut meille sopimusten käsittelyssä. Omassa henkilöstössämme on noin 160 osaajaa, joista vain muutama toteuttaa oman toimensa ohella koulutusta. Käytännössä kaikki kouluttajamme, noin 300 henkeä, ovat ulkoisia ja sopimushallinta on keskeisessä osassa yhteistyötämme.

– Niinpä lähdimme kartoittamaan mahdollisuutta toteutukseen, jossa ICT:n, markkinoinnin, taloushallinnon ynnä muiden osa-alueiden sopimushallintatoiminnot olisivat kaikki samassa paikassa.  

Kurkinen kertoo, että sopimushallinnan projektin toteuttajaksi kilpailutettiin useita tarjokkaita, mutta Systems Garden erottui edukseen.  

– Heillä oli maanläheinen ja käytännöllinen lähestymistapa meidän maailmaamme. He ymmärsivät sen, mitä tarvitsemme ja mitä emme tarvitse – tehokkaan ja varmatoimisen ratkaisun standardiohjelmilla ja -rajapinnoilla ilman ylimääräistä räätälöintiä. Toki valintaan vaikuttivat myös toteutuskustannukset.

Vastapeluriksi Systems Gardenin puolelta Kurkisen projektiryhmä sai M365-asiantuntija Samppa Öhmanin tiimeineen.

– Omaa organisaatiota tarkastelee liiankin helposti sellaisten lasien läpi, että se on ainutlaatuinen koko maailmassa. Samppa osasi lempeästi valaista, että ICT:n näkökulmasta meidän kaltaisiamme on 13 tusinassa, Kurkinen nauraa.

– Nostan hattua Systems Gardenille ja Sampalle siitä, että heiltä tuli usein sellaista rehellistä kommenttia, että asia voidaan tehdä toivotulla tavalla, mutta silloin menetetään jotain tai että muutos tulee kalliiksi. Arvostin todella paljon tällaista arjen realismia, sillä se valoi luottamusta siihen, että Systems Gardenilla on vankka kokemus vastaavista projekteista. Myös minun oli sen ansiosta helppo ”myydä” toteutus omalle projektiryhmälleni.

Rastor-instituutin henkilöstöä istuu keskustelemassa sopimushallinnasta pitkän pöydän ääressä

M365-sopimushallinnan projekti tasoitti tietä jatkoon

Kurkinen on tyytyväinen siihen, että Systems Gardenin avulla Rastor-instituutti sai keskitetyn sopimushallinnan ratkaisun samaan Microsoft-ympäristöön, jossa yrityksellä on myös esimerkiksi intranet ja Teams. Sopimukset on nyt kategorisoitu siten, että yksittäisiä sopimuksia on helppo hakea mistä vain.

– Toisena kriteerinä meillä oli se, että järjestelmä mahdollistaa sopimuksen tarkistuspäivämäärät. Toiminnassamme ei riitä se, että sopimus päättyy johonkin päivään, vaan meillä täytyy olla puskuri, jonka turvin reagoida päivitystarpeeseen. Nyt järjestelmä lähettää muistutuksia sopimusten vanhentumisesta. Tämä on yksinkertainen asia, joka on hyvin toteutettu.

Kurkinen kertoo, että viime keväänä valmistuneen ja hyvin sujuneen M365-sopimushallinnan projektin myötä Systems Garden oli Rastor-instituutin listoilla myös intranet-projektia silmällä pitäen ja päätyi kuin päätyikin sen toteuttajaksi.

– Yhteistyö ja kommunikointi on ollut harvinaisen sujuvaa niin Sampan kanssa kahdestaan kuin projektitiimissä. Samppa reagoi hyvin äkkiä kysymyksiin ja toiveisiin ja oli valmis tarttumaan toimeen ja näyttämään asioita. Tiesin, että osaamista löytyy ja saan tarvittaessa apua. Oli helppo olla projektipäällikönä.

– Erikseen täytyy vielä mainita, että Systems Gardenin kanssa myös aikataulut pitivät kutinsa. Kummassakaan projektissa se ei lipsunut, vaikka intranetin kohdalla väliin osui kesän lomakausi, Kurkinen tähdentää.

Kaksi naista työskentelee M365-sopimushallinnan parissa kannettavan tietokoneen ääressä

Lue lisää sopimusten hallinnan ratkaisustamme 

Sopimushallinta

Systems Gardenin asiakastyytyväisyys erinomaisella tolalla

Systems Gardenin asiakastyytyväisyys erinomaisella tolalla

Systems Gardenin asiakastyytyväisyys erinomaisella tolalla

Systems Gardenin elokuun lopulla teettämässä NPS-kyselyssä saavutettiin jälleen tutkimushistorian paras tulos. Erittäin korkea suositteluaste 74 jatkaa trendiä, jossa asiakastyytyväisyys on kehittynyt vuodesta 2010 alkaneella tarkastelujaksolla systemaattisesti. 

Ympyrädiagrammi Systems Gardenin asiakastyytyväisyydestä prosenttiosuuksina.

Asiakastyytyväisyys pilkottuna

Käydään ensin läpi se kuivempi, joskin varsin positiivissävytteinen data: 

Kaiken kaikkiaan peräti 96 % vastanneista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Systems Gardeniin, eikä yhtään tyytymätöntä tai erittäin tyytymätöntä vastausta saatu.  

89 % vastanneista oli tyytyväisiä Systems Gardenin asiakassuhteen hoitoon, 17 % puolestaan erittäin tyytyväisiä. Palveluiden ja konsultoinnin osalta tyytyväisiä olivat kaikki vastanneet ja erittäin tyytyväisiä yli 45 %. Myös ratkaisujen ja lopputuotteiden saralla tyytyväisiä oli 100 %, erittäin tyytyväisiä noin 32 %. Yrityskuva on sekin erinomaisella tolalla. Sitä piti hyvänä kaiken kaikkiaan 97 % siten, että erittäin tyytyväisiä oli 29 % vastanneista.  

Huomionarvoista on lisäksi se, että missään kategoriassa ei saatu yhden ainoaa tyytymätöntä tai erittäin tyytymätöntä vastausta ja että vastausprosentti on säilynyt ennallaan. 

Yleisen asiakastyytyväisyyden osalta nousi esiin esimerkiksi seuraavanlaisia asioita: 

”Yhteistyö on ollut pitkään sujuvaa. Systems Garden ymmärtää kehitystarpeet nopeasti ja tarjouksia vastaavia ohjelmistoja on saatu ketterästi tuotantoon”. 

Pylväsdiagrammi kehityskohteista prosentteina vastauksista.

Kehityskohteena asiakasviestintä

Edes joitakin kehitystarpeita on kuitenkin aina hyvä löytää myös omasta toiminnasta. Vain alle kahdessa prosentissa vastauksista löytyi parannettavaa, ja ne liittyivät asiakasviestintään. Tällä hetkellä kyselyyn vastanneiden kumppanuuskokemus sekä arvio tiedottamisen riittävyydestä ovat matalia. Tähän on myös tiedossa selkeä syy. 

– Systems Garden on ollut myyntiyrityksen sijaan lähes yksinomaan asiantuntijaorganisaatio, joten meidät mielletään helpommin palveluntuottajaksi kuin kumppaniksi, yrityksen toimitusjohtaja Pirkka Paronen tuumii. 

Päivä kuitenkin paistaa risukasaankin. Nimittäin jopa 25 % vastanneista kokee Systems Gardenin silti strategisena kumppanina. Erityisesti kommunikointia ja tietoisuutta kaivataan lisää, mikä kiteytyy esimerkiksi seuraavaan NPS-kyselyssä saatuun kommenttiin: 

”Yritys ei paljoa mainosta sitä, mitä tuotteita heiltä löytyy ja mihin kaikkeen olisi mahdollisuus”. 

– Kun ottaa huomioon sen, kuinka tyytyväinen asiakaskunta ja korkea suositteluaste meillä on, olisi varmasti ihan hyvä, että asiakkaitamme saataisiin myös tiedotettua siitä, mitä kaikkea meillä on tarjota, Paronen naurahtaa. 

Olennaisinta onkin, että asioille ollaan aktiivisesti tekemässä jotain. 

– Olemme uudistamassa asiakaspalvelumallejamme, lanseeraamassa uutta asiakasportaalia ja tukisopimusmallia sekä aloittamassa säännöllisempää asiakasviestintää muun muassa webinaarisarjan muodossa. Nämä ovat asioita, joissa haluamme ehdottomasti olla jatkossa parempia, Paronen päättää. 

Mikä tekee Systems Gardenista niin vahvasti asiakkaidensa suositteleman? Lue lisää referensseistä.

Referenssit

Tutustu myös muihin onnistumisiin ja ajankohtaisaiheisiin SG:n blogissa. 

Blogikirjoitukset

Gate Työluvat -sovellus valtaa alaa – 100 000 työluvan raja rikki

Gate Työluvat -sovellus valtaa alaa – 100 000 työluvan raja rikki

Gate Työluvat -sovellus valtaa alaa – 100 000 työluvan raja rikki

Työlupaprosessin siirtäminen sähköiseen muotoon säästää aikaa ja vaivaa. Vielä tärkeämpää on kuitenkin turvallisuus. Mitä helpompaa ja nopeampaa työlupien käsittely on, sitä sujuvampaa on myös varmistuminen siitä, että esimerkiksi työmaa on valmisteltu oikein ja että töitä ei tehdä ilman vaadittuja pätevyyksiä. Systems Gardenin Gate Työluvat -sovelluksella kaikki tarvittava tieto on aina taskussa.

Hyödyt huomioiden ei olekaan ihme, että sovellus yleistyy kiihtyvää tahtia. Systems Gardenin avulla käsitellyissä työluvissa ohitettiin kuluvan vuoden huhtikuussa 100 000 kappaleen virstanpylväs. Määrä on sitä luokkaa, että moni toimija ei Suomessa yllä vastaavaan. Lupamäärien karttumista ei ole vain odotettu, vaan muodostunut kokemus on kanavoitu niin nykyisten kuin tulevien asiakkaiden eduksi Gate Työluvat -sovelluksen tuotekehityksessä. Tuloksena ovat alati sujuvammat lupaprosessit sekä sovelluksen entistäkin laadukkaampi sisältö.

Mitä suuresta määrästä työlupia on opittu?

Vaikka eräs Gate-sovellusten parhaita puolia on pääsy eroon paperisodasta, ei käyttöönotossa kannata välttämättä keskittyä vain papereiden muuttamiseen sähköiseen muotoon. Kun hieman ajatustyötä uhrataan myös siihen, millainen juuri oman lupaprosessin kannattaisi olla sähköisenä, lopputulos yksinkertaistaa, nopeuttaa ja tehostaa toimintaa merkittävästi.

Sopivan ratkaisun kartoittaminen käynnistyy usein siitä, kun asiakas toteaa tarvitsevansa luvan mutta olevansa epätietoinen siitä, millainen sen pitäisi olla. Mittavan lupamäärän myötä Systems Gardenilla on tultu melkoisen hyviksi työlupaprosesseissa sekä sen tunnistamisessa, mitkä ovat keskeisiä ominaisuuksia niin lupia kirjottaville, käsitteleville kuin vastaanottaville tahoille. Nykyisin asiakasta voidaan jo käyttöönottovaiheessa tukea ja opastaa sen suhteen, miten sähköisen luvan on järkevää toimia. Tässä sovitetaan yhteen se, mitä asiakas toivoo ja miltä osin asioita on hyödyllistä miettiä ja tehdä uusiksi.

Sähköisen lupasovelluksen tehokkuus korostuu sitä enemmän, mitä monipolvisemmasta lupaprosessista on kysymys – toisin sanottuna, minkälaisen elinkaaren lupa käy läpi. Toisinaan lupa siirtyy heti käytön jälkeen arkistoon, mutta vastaavasti se voi käydä läpi riskiarvioita, turvatarkastuksia, kuittauksia ja muita vaiheita, joissa se elää viikkoja tai kuukausia. Systems Garden ei ainoastaan tarjoa alustaa, vaan auttaa asiakkaitaan juuri tällaisessa prosessien määrittelyssä. Lisäksi sovellusten kytkeytyvyyden ansiosta dokumentit voidaan tallentaa ja noutaa kätevästi asiakkaan oman Microsoft-dokumentinhallinnan avulla.

Työlupasovelluksessa keskeistä myös sisältö

Prosessin ohella toinen puoli asiaa on sovelluksen sisältö eli esimerkiksi se, millaisia lupapohjia kulloinkin käytetään. Myös tässä Systems Gardenilla ollaan kokemuksen kautta jatkuvasti viisaampia. Lupapohjat ja niihin liittyvät tarpeet käydään asiakkaan kanssa läpi sovelluksen käyttöönotossa.

Suuren lupamäärän ansiosta tarjolla on kaiken aikaa enemmän valmiita ratkaisuja, joita voidaan soveltaa tarvittavin ja usein yksinkertaisin muutoksin. Esimerkiksi tulityölupa, josta myös Systems Gardenin työluparatkaisut ovat lähtöisin, pohjautuu tyypillisesti vakiolomakkeelle, johon tehdään asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia vastaavat muutokset.

Toisinaan kyseessä voi olla vaikkapa suuri monikansallinen yritys, jolla on ymmärrettävistä syistä tarkasti ennalta määritellyt käytännöt ja vaatimukset. Asiakkaalla voi olla valmis pohja, jonka täytyy olla sovelluksessa juuri samanlainen. Vaikka sovellus ei tarjoaisi tähän työkaluja suoraan paketista, Systems Garden voi joustavasti toteuttaa asiakaskohtaisia komponentteja, joita ei muutoin tulisi vastaan aivan joka päivä.

Gate Työluvat -sovelluksen lähtökohta ja keskeisin kehitystä määrittävä tekijä on aina ollut mobiilikäyttö. Sovellus ei siis vaadi monimutkaisten dokumenttien täyttämistä suurella ruudulla, vaan toimii missä tahansa päätelaitteessa ja vastaa notkeasti kenttätyön vaatimuksiin. Lisäksi sovelluksessa kirjattu lupa voidaan taittaa visuaalisesti juuri sellaiseksi kuin asiakas tarvitsee esimerkiksi PDF-tulosteissaan.

Lue lisää ja kokeile Gate Työluvat- sovellusta ilmaiseksi.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja ota yhteyttä!

Gate-sovellukset

Ota yhteyttä