fbpx
Gate Työluvat -sovelluksen kehityksessä huomioidaan yhteinen hyöty

Gate Työluvat -sovelluksen kehityksessä huomioidaan yhteinen hyöty

Gate Työluvat -sovelluksen kehityksessä huomioidaan yhteinen hyöty

Systems Gardenin tuotekehityksen parissa työskentelee yksi tehokas puolen tusinan henkilön tiimi. Backend-kehityksessä käytetään omaa alustaa, jonka päälle sovellusten toteutus onnistuu hyvin joustavasti.

Kun koko talo vieläpä ammentaa eväitä Agilen kaltaisista toimintamalleista, on sovellusten suunnittelu ja muovaaminen kirjaimellisesti ketterää. 
 
Samaan tapaan kuin tuotekehitystiimi soveltaa omaan tekemiseen sopivia käytäntöjä joustavasti, kuuntelee se myös tarkalla korvalla asiakkaitaan. Sovellukset on luotu yhteistyössä asiakkaiden kanssa, mikä ei ainoastaan tarkoita tarkoitukseen soveltuvia tuotteita, vaan edesauttaa keskeisellä tavalla myös niiden jatkokehitystä. 

Kolmen hengen tiimi työskentelee yhdessä näyttöpäätteen ääressä.

Työluparatkaisut todellisiin tarpeisiin

Gate Työluvat -sovellus, kuten muutkin Gate-tuoteperheen sovellukset, on mukana kaikessa Systems Gardenin tuotekehityksessä. Aivan kuten sovellusten synnyn taustalla ovat aidot asiakastyöt, myös niiden jatkokehitys on lähtöisin oikeasta tarpeesta. Asiakkaiden kommunikoimat kehitystarpeet, joita Systems Garden myös itse aktiivisesti kerää, määrittävät tuotekehitystä ja ohjaavat sen priorisointia. 
 
Samalla kun tarpeeseen ryhdytään vastaamaan tai mahdollista ongelmaa ratkaisemaan, tuotekehitystiimi ottaa huomioon kysymyksen siitä, voisiko lopputulos monistua. Kun sovellusta joiltain osin jatkojalostetaan tai siihen luodaan uusia ominaisuuksia, pyritään siinä huomioimaan myös muut asiakkaat ja näin siirtämään syntynyt hyöty eteenpäin.  
 
Koska Systems Gardenilla voidaan toteuttaa juuri sellaisia ratkaisuja kuin asiakas tarvitsee, tuotekehitystiimissä ollaan todella tarkkoja siitä, kuinka muutokset tehdään siten, ettei asiakkaan ympäristö muutu räätälisovellukseksi. Samalla varmistetaan aina se, etteivät asiakaskohtaiset ominaisuudet aiheuta muille käyttäjille ongelmia. Lisäksi on hyvä huomata, että Gate-sovelluksissa on myös mahdollista kytkeä ominaisuuksia tarvittaessa pois käytöstä. 

Pylväsdiagrammi kehityskohteista prosentteina vastauksista.

Työlupien kytkeytyminen olennaisessa roolissa

Keskeistä Systems Gardenin ajatusmaailmassa on kytkeytyminen. Vaikka sovellukset toimivat tarvittaessa itsenäisesti, niistä ei tehdä pelkkiä erillään toimivia ”kilkkeitä”. Niinpä Gate Työluvat -sovelluskin kytkeytyy saumattomasti muihin Gate-tuoteperheen sovelluksiin, mutta on myös helposti kytkettävissä Microsoftin rajapintaan eli esimerkiksi kertakirjautumiseen ja dokumentinhallintaan.   
 
Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan entistä enemmän sovellusten kytkeytymiseen myös muihin järjestelmiin ja rajapintoihin, kuten esimerkiksi erilaisiin luparekistereihin. Keskiössä on silloin aina sujuva dataliikenne molempiin suuntiin.  
 
Työlupasovelluksen kehittäneessä tiimissä tehdään parhaillaan paljon töitä myös paikkatiedon hyödyntämisen parissa. Paikannuksen avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa työlupien voimassaolot teollisuuslaitoksen eri tiloissa tai vaikkapa tietyssä laivan osassa.  
 
Systems Gardenin sovelluskehitykselle ominaiseen tapaan myös Gate Työluvat -sovelluksen keskeisin määrittävä tekijä on sen käytettävyys mobiililaitteilla. Lupia voidaan tarkastaa helposti ja nopeasti kenttäolosuhteissa, liittää raportoinnin yhteyteen kuvia sekä tallentaa kaikki kätevästi samaan paikkaan. Lopputuloksena on merkittävästi tehokkaampi prosessi ja entistäkin turvallisemmat työolosuhteet. 

Työlupasovellus mobiililaitteessa ja tietokoneessa

Kiinnostuitko? Lue lisää ja kokeile Gate Työluvat -sovellusta ilmaiseksi!

Gate Työluvat 

Lue lisää Gate-sovelluksista ja Systems Gardenin ohjelmistokehityksestä

Gate-sovellukset 

Ohjelmistokehitys 

Gate Työluvat -sovellus valtaa alaa – 100 000 työluvan raja rikki

Gate Työluvat -sovellus valtaa alaa – 100 000 työluvan raja rikki

Gate Työluvat -sovellus valtaa alaa – 100 000 työluvan raja rikki

Työlupaprosessin siirtäminen sähköiseen muotoon säästää aikaa ja vaivaa. Vielä tärkeämpää on kuitenkin turvallisuus. Mitä helpompaa ja nopeampaa työlupien käsittely on, sitä sujuvampaa on myös varmistuminen siitä, että esimerkiksi työmaa on valmisteltu oikein ja että töitä ei tehdä ilman vaadittuja pätevyyksiä. Systems Gardenin Gate Työluvat -sovelluksella kaikki tarvittava tieto on aina taskussa.

Hyödyt huomioiden ei olekaan ihme, että sovellus yleistyy kiihtyvää tahtia. Systems Gardenin avulla käsitellyissä työluvissa ohitettiin kuluvan vuoden huhtikuussa 100 000 kappaleen virstanpylväs. Määrä on sitä luokkaa, että moni toimija ei Suomessa yllä vastaavaan. Lupamäärien karttumista ei ole vain odotettu, vaan muodostunut kokemus on kanavoitu niin nykyisten kuin tulevien asiakkaiden eduksi Gate Työluvat -sovelluksen tuotekehityksessä. Tuloksena ovat alati sujuvammat lupaprosessit sekä sovelluksen entistäkin laadukkaampi sisältö.

Mitä suuresta määrästä työlupia on opittu?

Vaikka eräs Gate-sovellusten parhaita puolia on pääsy eroon paperisodasta, ei käyttöönotossa kannata välttämättä keskittyä vain papereiden muuttamiseen sähköiseen muotoon. Kun hieman ajatustyötä uhrataan myös siihen, millainen juuri oman lupaprosessin kannattaisi olla sähköisenä, lopputulos yksinkertaistaa, nopeuttaa ja tehostaa toimintaa merkittävästi.

Sopivan ratkaisun kartoittaminen käynnistyy usein siitä, kun asiakas toteaa tarvitsevansa luvan mutta olevansa epätietoinen siitä, millainen sen pitäisi olla. Mittavan lupamäärän myötä Systems Gardenilla on tultu melkoisen hyviksi työlupaprosesseissa sekä sen tunnistamisessa, mitkä ovat keskeisiä ominaisuuksia niin lupia kirjottaville, käsitteleville kuin vastaanottaville tahoille. Nykyisin asiakasta voidaan jo käyttöönottovaiheessa tukea ja opastaa sen suhteen, miten sähköisen luvan on järkevää toimia. Tässä sovitetaan yhteen se, mitä asiakas toivoo ja miltä osin asioita on hyödyllistä miettiä ja tehdä uusiksi.

Sähköisen lupasovelluksen tehokkuus korostuu sitä enemmän, mitä monipolvisemmasta lupaprosessista on kysymys – toisin sanottuna, minkälaisen elinkaaren lupa käy läpi. Toisinaan lupa siirtyy heti käytön jälkeen arkistoon, mutta vastaavasti se voi käydä läpi riskiarvioita, turvatarkastuksia, kuittauksia ja muita vaiheita, joissa se elää viikkoja tai kuukausia. Systems Garden ei ainoastaan tarjoa alustaa, vaan auttaa asiakkaitaan juuri tällaisessa prosessien määrittelyssä. Lisäksi sovellusten kytkeytyvyyden ansiosta dokumentit voidaan tallentaa ja noutaa kätevästi asiakkaan oman Microsoft-dokumentinhallinnan avulla.

Työlupasovelluksessa keskeistä myös sisältö

Prosessin ohella toinen puoli asiaa on sovelluksen sisältö eli esimerkiksi se, millaisia lupapohjia kulloinkin käytetään. Myös tässä Systems Gardenilla ollaan kokemuksen kautta jatkuvasti viisaampia. Lupapohjat ja niihin liittyvät tarpeet käydään asiakkaan kanssa läpi sovelluksen käyttöönotossa.

Suuren lupamäärän ansiosta tarjolla on kaiken aikaa enemmän valmiita ratkaisuja, joita voidaan soveltaa tarvittavin ja usein yksinkertaisin muutoksin. Esimerkiksi tulityölupa, josta myös Systems Gardenin työluparatkaisut ovat lähtöisin, pohjautuu tyypillisesti vakiolomakkeelle, johon tehdään asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia vastaavat muutokset.

Toisinaan kyseessä voi olla vaikkapa suuri monikansallinen yritys, jolla on ymmärrettävistä syistä tarkasti ennalta määritellyt käytännöt ja vaatimukset. Asiakkaalla voi olla valmis pohja, jonka täytyy olla sovelluksessa juuri samanlainen. Vaikka sovellus ei tarjoaisi tähän työkaluja suoraan paketista, Systems Garden voi joustavasti toteuttaa asiakaskohtaisia komponentteja, joita ei muutoin tulisi vastaan aivan joka päivä.

Gate Työluvat -sovelluksen lähtökohta ja keskeisin kehitystä määrittävä tekijä on aina ollut mobiilikäyttö. Sovellus ei siis vaadi monimutkaisten dokumenttien täyttämistä suurella ruudulla, vaan toimii missä tahansa päätelaitteessa ja vastaa notkeasti kenttätyön vaatimuksiin. Lisäksi sovelluksessa kirjattu lupa voidaan taittaa visuaalisesti juuri sellaiseksi kuin asiakas tarvitsee esimerkiksi PDF-tulosteissaan.

Lue lisää ja kokeile Gate Työluvat- sovellusta ilmaiseksi.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja ota yhteyttä!

Gate-sovellukset

Riskienhallintaratkaisu HSEQ Toolkit organisaatiolle

Riskienhallintaratkaisu HSEQ Toolkit organisaatiolle

Riskienhallintaratkaisu HSEQ Toolkit organisaatiolle

Yrityksissä riskienhallinta ja tämän laajan kokonaisuuden kehittäminen yrityksen tai organisaation sisällä on kriittisen tärkeä teema. HSEQ Toolkit on Microsoft 365 -alustan kanssa yhteensopiva sovelluskokonaisuus, joka toteutetaan suoraan asiakasyrityksen M365 -ympäristöön. 

Varsinkin vaikeissa teollisuus- ja tehdasympäristöissä, telakoilla tai rakentamisen saralla näiden asioiden (työterveys ja työturvallisuus, ympäristö ja laatu) parantamisesta ja jatkuvasta huomioimisesta ei ole mahdollisuutta edes tinkiä. HSEQ Toolkitin kannalta olennaista on se, että M365-ympäristö on jossakin muodossa käytössä yrityksessä. Näin liikkeellelähtö HSEQ-asioiden kehittämisessä on mahdollisimman sulavaa. 

Oikeastaan toimialasta riippumatta Microsoft 365 -ratkaisut ovat käytössä suurimmassa osassa suomalaisia yrityksiä – joissakin pienemmässä mittakaavassa, toisissa suuremmassa. Aiemmin puhuttiin esimerkiksi Office 365 -kokonaisuudesta tai -ohjelmista, mutta kyse on käytännössä samasta asiasta.

HSEQ Toolkit

Kuvassa esimerkki HSEQ Toolkit -näkymästä SharePointissa.

Vakio-ominaisuuksilla pääsee pitkälle

Toteutus (HSEQ Toolkit -projekti/kokonaisuus) tehdään nimenomaan hyödyntäen Microsoftin tarjoamia vakiotoiminnallisuuksia ja ilman toimittajasidonnaisia räätälöintejä tai erillisohjelmistoja. Kaiken pohjana on hyväksi havaittu ja asiakkaidemme parissa luottamusta herättänyt yhdistelmä: vuosien kokemukseemme riskienhallinnan ja työturvallisuuden kehittämisestä sekä Microsoftin teknisen ympäristön parhaista käytännöistä.

HSEQ Toolkit lyhyesti

 1. Kertakirjautuminen Microsoft-tunnuksillasi, ei erillisiä tunnuksia tai salasanoja
 2. Poikkeamista ja riskiarvioista toimenpiteet ja tehtävät haluttaessa sähköpostiin (Outlook) ja tehtävälistoihin
 3. Työluvat ja auditointiraportit helposti SharePointin dokumentinhallintaan.
 4. Ilmoitukset ja keskustelut huomiotasi vaativista asioista Teamsissa ja SharePointissa
 5. Raportointi joustavalla Microsoft Power BI -tuotteella.
 6. Kaikki olennainen keskitetysti yhdellä sivustolla M365-palvelussa

 

intranet

Haluttaessa ohjelmistoa voi laajentaa helppokäyttöisillä mobiilikäyttöisillä sovellusmoduuleilla (muun muassa turvallisuuskierrokset ja turvallisuushavainnot), mutta ohjelmistoa voi käyttää itsenäisesti myös ilman mobiilisovelluksia.

Sovelluksen raportointina toimii yksinkertaisimmillaan suoraan sovelluksesta haetut Excel-tiedot. Kaikki data voidaan tulostaa tai ottaa exporttina Excel-muodossa, kuten SharePoint-toteutuksissa yleensä. Ja vakioraportit kuuluvat aina perustoteutukseen ilman erillistä kustannusta

Mikäli yrityksen raportointitarpeet ovat vaativampia, perusraportointiominaisuuksia on mahdollista laajentaa räätälöidysti yritystä varten. Tällöin organisaatiolle tehdään Microsoft Power BI:llä toteutettu yksilöllinen raporttikokonaisuus, joka skaalautuu tarvittaessa monipuolisesti eri toimialojen vaatimuksiin.

Raportoinnin laajuus käydään läpi asiakasyrityksen kanssa HSEQ Toolkit -projektin aloittamisen yhteydessä. Luonnollisesti raportoinnin laajentaminen onnistuu myöhemminkin, mikäli sille on tarve. Asiakasyrityksen on yleensäkin mahdollista helposti jatkaa HSEQ Toolkit -kokonaisuuden kehittämistä kanssamme esimerkiksi yritystoiminnan kasvaessa. Tai laajentuessa uusille liiketoiminnan sektoreille.

 

Käyttöönoton kulku

Käyttöönotto alkaa teknisellä toteutuksella, jossa palvelu perustetaan sovittuun M365-ympäristöön. Toteutuksen tekeminen on mahdollista aloittaa, kun esitietovaatimukset on täytetty. Aloituspalaverissa sovellus käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa pidettävässä määrittelytyöpajassa, jossa tarkennetaan tarvittavat riski- ja poikkeamakategoriat sekä mahdolliset raportoinnin erityispiirteet.

Aloituspalaverin jälkeen tehdään sovitut muokkaukset lomakkeistoon ja malleihin, jonka jälkeen pidetään lyhyt (noin kahden tunnin) perehdytys HSEQ Toolkitin käyttöön. Perehdytyksen yhteydessä käydään läpi toiminnallinen (suunnattu käyttäjille) ja tekninen (suunnattu IT-osastolle/tiimille) dokumentaatio, jotka jäävät asiakkaan käyttöön. Tämän jälkeen sovellus on käyttövalmis. Aikaa käyttöönottoon on varattava yleensä 1–2 viikkoa, vaativammissa tapauksissa enemmänkin.

intranet

Toimintatapamme perustuvat nopeisiin kokeiluihin, pilotointiin kentällä, käytännönläheisyyteen ja ketterään kehitykseen läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. HSEQ Toolkit on Systems Gardenin luoma riskienhallintaohjelmisto.

HSEQ Toolkit – näistä ominaisuuksista on hyötyä

 

Riskien arviointi
Tämän merkitystä ei voi korostaa liikaa! Kartoita riskit, arvioi niiden todennäköisyys ja vakavuus.

Toimenpiteet
Määritä poikkeamien tai riskien vaatimat korjaus- ja kehitystoimet.

Hallintatoimet
Kirjaa riskeihin liittyvät hallintatoimet.

Poikkeamat ja havainnot
Kirjaa helposti poikkeamat ja havainnot.

Auditoinnit
Näppärä vaatimusten mukaisuus ja standardien seuranta.

Turvallisuuskävelyt
Kerää turvallisuuskävelyt ja tarkistuslistat yhteen paikkaan kaikkien saataville.

Dokumenttienhallinta
Yrityksesi kaikki metatiedot käytettävissä ja kytkettävissä dokumentteihin.

Aikatauluta ja vastuuta
HSEQ Toolkitillä on helppoa määrittää, kuka korjaa poikkeamat ja mihin mennessä pitää olla valmista.

Muokattavat lomakkeet
SharePointin avulla luot juuri sellaisia kirjauslomakkeita kuin tarvitset.

Omat tehtäväsi
Näe yhdellä vilkaisulla, mitkä asiat vaativat sinulta toimia.

Raportit ja tilastot
Power BI tarjoaa kattavat työkalut tilastointiin, raportointiin ja perussyiden analysointiin.

Ilmoitukset ja keskustelu
Ota vastaan sähköposti- tai Teams-ilmoituksia ja käy keskustelua tutuissa kanavissa.

 

Kiinnostaako HSEQ tai softabisnes? Voit tilata uutiskirjeemme

Onko työterveys ja työturvallisuus, ympäristö ja laatu (HSEQ) sekä näiden asioiden kehittäminen ajankohtaista yrityksessä tai organisaatiossasi? Pysyt hyvin perillä teollisuusyritykselle aina huipputärkeistä HSEQ-asioista tilaamalla uutiskirjeemme.

Emme täytä sähköpostilaatikkoasi turhalla ohjelmistojargonilla, vaan kokoamme keskimäärin kuukausittain ilmestyvään uutiskirjeeseemme esimerkiksi asiakastarinoita ja muuta olennaista softa-asiaa. Luonnollisesti kuulet myös viimeisimmistä Systems Gardenin tuotepäivityksistä ja -uutuuksista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Uutiskirjeen tilauksen voit tehdä Yhteystiedot-sivulta. Vasemmasta palstasta kirjeikonin alta löydät kentän, johon voit syöttää helposti sähköpostiosoitteesi.

Vinkkaa meille hyvästä aiheesta! Jos mielessäsi on hyvä teema (esimerkiksi HSEQ tai jokin muu), mistä haluaisit kuulla blogikirjoituksessamme tai uutiskirjeessämme – vinkkaa osoitteeseen: asiakaspalvelu@systemsgarden.com

intranet

Mikä ihmeen HSEQ? Kansainvälisesti vakiintunut lyhenne on muodostettu sanoista Health, Safety, Environment ja Quality.

Tutustu ratkaisuihimme

Tarjoamme valmiita työkaluja Microsoftin alustalla ja toteutamme ohjelmistoja sekä sovelluksia mittatilauksena. Olemme myös kehittäneet muun muassa oman Gate-tuoteperheen työturvallisuuden ja laadunvalvonnan tarpeisiin.

 • Gate HSEQ-sovellukset
 • Työturvallisuus ja laadun hallinta
 • Työluvat, pätevyydet, turvallisuushavainnot
 • Tarkastukset, TR-mittaus ja auditoinnit

 

 • Herätämme ideasi henkiin
 • Suunnittelu, toteutus ja ylläpito
 • Saumaton sovitus järjestelmiisi

 

 • Microsoft 365
 • Intranet, Teams, Power BI…
 • Dokumentinhallinta, sopimushallinta
 • Koulutus ja konsultointi

Katso tarkemmin, mitä voisimme tarjota sinulle

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin palveluistamme

 

intranet

Aikaisemmin Office 365 -ratkaisuina tunnetut Microsoft 365 -pilviratkaisut ovat käytössä suurimmassa osassa suomalaisia yrityksiä. M365-ympäristö taipuu moneen asiaan yhteistyössä osaavan ohjelmistokumppanin kanssa. 

Onko HSEQ ajankohtainen aihe?

”Autamme asiakkaitamme hallitsemaan tietoa paremmin kentällä (mobiiliratkaisut), konttorissa (intranet, extranet, dokumentinhallinta) sekä kulmahuoneessa (raportointi ja analytiikka).”

Systems Gardenin tiimi

 

 

Ota yhteyttä HSEQ-asiantuntijaan. Saat palvelun ohjelmiston/sovelluksen suunnittelusta lähtien – aina sen toteutukseen saakka. Unohtamatta ylläpitoa ja kehitystä.

Tarvitsetko lisää ymmärrystä digitalisaatioprojektin laajuudesta, osa-alueista tai kustannuksista? Määrittely- ja suunnittelupalvelumme kautta tiedät mitä, kenelle ja miksi. Määrittelyprojektin tuloksena saat kattavan suunnitelman ja realistisen työmääräarvion ennen sitoutumista toteutusprojektiin.

Yhteydenottosi ei sido sinua mihinkään, eikä se myöskään maksa yrityksellesi mitään. Yhteystietojasi emme luonnollisestikaan käytä muihin tarkoituksiin tai jaa niitä eteenpäin. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja sovi helppo etätapaaminen. Tarkastellaan yrityksesi tai organisaatiosi tilannetta sekä tapaa toimia = pohditaan, millainen ohjelmisto tai sovellus voisi sopia teidän yrityksellenne.

Systems Gardenin asiantuntijasi HSEQ-projekteissa

Pirkka Paronen
pirkka.paronen@systemsgarden.com
p. 050 592 1207

Yrityksemme LinkedInissä

”Ratkaisuihimme ja palveluihimme luottaa jo yli 100 yritystä ja yhteisöä – lukemattomilta eri toimialoilta. Olemme yhdistäneet dataa ja ihmisiä järjestelmistä ja päätelaitteista riippumatta jo lähes 20 vuotta. Meillä on kokemusta vaativista HSEQ-projekteista sekä kevyemmistä ratkaisuista.”

 

 

Tulityölupa & muut työmaan lupa-asiat

Tulityölupa & muut työmaan lupa-asiat

Tulityölupa & muut työmaan lupa-asiat

Muun muassa tulityölupa, säiliötyö, suljetun tilan työ tai pätevyydet sähkötöihin. Jos nämä ovat tuttuja aiheita, saatat koordinoida työssäsi esimerkiksi rakennustyömaiden arjen sujumista tai hallinnoida konserniin kuuluvan teollisuuslaitoksen henkilöstön lupa-asioita ja pätevyyksiä. Sähköinen työlupien ja pätevyyksien hallinta organisaation sisällä sekä alihankintaketjuissa minimoi riskejä ja tekee turvallisuustyöstä näkyvää.

Digitalisaatio helpottaa arkea laitos- ja tehdasympäristöissä. Esimerkiksi erilaisiin lupiin (tulityölupa ja muut luvat) liittyvien käytännön asioiden hoitaminen on huomattavasti helpompaa fiksun sovelluksen avulla kännykällä tai muulla älylaitteella.

Työlupa

Epävarmuus on aina ikävä tunne – erityisesti teollisuuslaitoksessa, telakalla tai rakennustyömaalla, sillä yksikin tapaturma on liikaa. Onhan hitsaajalla tulityölupa voimassa tai valmisteltiinko työmaa varmasti oikein? Hyvin toimiva sovellus helpottaa työmaan tai laitoksen arkea.

Miksi sähköistää tulityölupa ja muut työluvat?

Juuri laitos- ja teollisuusympäristössä säästetään useimmiten aikaa ja järkevöitetään muutenkin kaikkien toimintaa, kun lupakokonaisuutta ei tarvitse yrittää hallinnoida valtavalla määrällä erilaisia tulostettuja lupapapereita – joita on sitten joka paikassa työmailla! Niiden päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen on työlästä.

Moni näiden vaativien asioiden parissa päivittäin työskentelevä saattaakin pohtia toisinaan sitä, löytyisikö tähän älykkäämpää ja käytännöllisempää tapaa. Meillä on hyviä uutisia, sillä asiaan on vaativissa ympäristöissä hyväksi todettu ratkaisu.

Kehitimme yhdessä asiakkaidemme kanssa sähköisen työluvan ja Gate-tuoteperheen työturvallisuuden ja laadun parantamiseen teollisuuslaitoksissa, työmailla ja kiinteistöissä.

 

Käytännöllisyys mukaan kokonaisuuteen

Työlupiin liittyvään kokonaisuuteen on olemassa sähköinen vaihtoehto. Sähköisten lupien ja helpon sovelluksen avulla muun muassa yksittäisen laitoksen valvomossa on helppo seurata, mitä töitä missäkin laitoksen osassa/lohkossa on parhaillaan käynnissä.

Helppokäyttöisten ja Microsoftin ekosysteemiin nopeasti integroitavien sovellusten käyttöönotto voi olla yllättävänkin mutkatonta – ilman raskasta ja kallista IT-projektia. Itse asiassa työluvat ja erilaiset pätevyydet voidaan kytkeä joustavasti jopa yrityksen dokumentinhallintaan. Tämänkertaisen blogikirjoituksemme avulla voit lukea lisää mielenkiintoisesta kokonaisuudesta.

Katso saman tien, mistä ominaisuuksista tunnistat hyvän vaihtoehdon

Mikä Gate ja mikä HSEQ?

Tässäpä asia lyhyesti kerrottuna: Gate on työturvallisuus- ja laadunhallintasovellusten moderni tuoteperhe, jonka takana olemme me – Systems Garden. HSEQ-termi taas muodostuu sanoista Health, Safety, Environment ja Quality.

Mikä parasta, Gate-tuoteperheeseen kuuluvat sovellukset toimivat niin erillään kuin yhdessäkin. Niillä on yhteiset taustatiedot: esimerkiksi käyttäjähallinta, kohderekisteri karttoineen sekä henkilö- ja pätevyysrekisteri.

Gate-tuoteperheen sovellusten (Gate Työluvat, Gate Havainnot, Gate Auditoinnit) selkeä etu on se, että Gate HSEQ -sovellukset on helppo integroida Microsoftin ekosysteemiin. Oikeastaan kaikilla toimialoilla – myös perinteisimmillä – on otettu viime vuosina melkoisia digiloikkia, joten pilvipalvelut ja -ratkaisut ovat jo tukemassa lukemattomien ihmisten työntekoa. Monelle teollisuuden alan yritykselle M365-ympäristö onkin jo ennestään tuttu.

 

Työluvan tiedot mobiililaitteessa

Pystymme myös tekemään asiakaskohtaisia räätälöityjä ratkaisuja, kun tuotekehitys ja IT-tuki ovat omissa käsissä.

”Olemme selkeästi pioneeriyritysten joukossa Suomessa, kun puhutaan sähköisistä työlupasovelluksista ja niiden tuomisesta yritysten arkeen laitoksissa, työmailla, telakoilla ja kiinteistöissä. Tulityölupa, kuten muutkin luvat kulkevat kätevästi mukana taskussa.”

Miika Jääskeläinen
tuoteomistaja ja tuotesuunnittelija
Systems Garden

Sovellus tai sovellukset voidaan siis kytkeä joustavasti Microsoft-kirjautumiseen ja data pysyy varmassa tallessa suomalaisissa konesaleissa. Esimerkiksi rakennusteollisuuden yrityksen on helppo koordinoida useiden työmaiden lupa-asioita (muun muassa tulityölupa), kun ne saadaan järkevästi osaksi yrityksen dokumentinhallintaa. Tästä aiheesta voit muuten lukea tarkemmin aikaisemmin ilmestyneestä blogikirjoituksestamme.

Emme rajoita käyttäjämääriä, joten yrityksesi voi ottaa mukaan myös alihankkijat ja urakoitsijat ilman kustannusten kasvua. Sovelluksilla on 100 prosentin tyytyväisyystakuu. Tee turvallisuustyöstä näkyvää ja vaivatonta.

Tuoteperhe pitää sisällään tällä hetkellä kolme sovellusta

 

 1. Gate Työluvat = luvanvaraisten töiden ja niiden vaatimien pätevyyksien hallintaan.
 2.  Gate Havainnot = turvallisuuspoikkeamien, aloitteiden tai muiden havaintojen raportointiin ja käsittelyyn.
 3. Gate Auditoinnit = turvallisuus- tai tarkastuskierroksiin, töiden vastaanottoon ja muihin dokumentointitarpeisiin.

Ratkaisuihimme ja palveluihimme luottaa jo yli 100 yritystä ja yhteisöä – toimialasta riippumatta.

Asiakkaamme kokevat ratkaisumme näin

”Eräs suurimmista mobiilin alustan tarjoamista hyödyistä on, että tulityölupa voidaan kirjoittaa paikan päällä. Lisäksi voimme jatkuvasti varmistua siitä, että kaikki rakennustyömaan tulityökortit ovat voimassa.”

Erno Martin
YIT Triplan työsuojelupäällikkö

Lue koko asiakastarina tarkemmin

”Viidessä vuodessa lupia kertyy paljon, mikä tarkoittaa valtavaa määrää laatikoita, joissa paperit pitäisi säästää. Nyt luvat ovat tallessa ja tarvittaessa löydettävissä mobiilissa, joten pystymme hoitamaan tämän asian kuntoon vaativillekin asiakkaille.”

Harri Koivisto
palopäällikkö
Meyer Turku

Katso täältä koko asiakastarina

Tulityölupa & paljon muita ominaisuuksia

Tavoitteemme on pitää työlupien (esimerkiksi tulityölupa) käsittely mahdollisimman helppona. Sähköisessä työluparatkaisussa on kattavasti ominaisuuksia.

 

Tulityö, säiliötyö, sähkötyö…
Sovelluksella voit luoda ja käsitellä mitä tahansa työlupia. Lomakkeet saadaan vastaamaan tarkalleen tarpeitasi.


Pätevyysvaatimukset

Varmista, että tekijöillä on pätevyydet kunnossa ennen töihin ryhtymistä. Käytössäsi olevista muista järjestelmistä saat tuotua näppärästi pätevyystietoja sovellukseen.


Merkitse kartalle

Täppää työ kartalle tai pohjakuvaan. Saat kattavan visuaalisen kokonaiskuvan tilanteesta työmaalla tai teollisuuslaitoksella.


Ilmoitukset
Lähetä työlupa tekstiviestillä tai sähköpostilla tekijöille, vartijoille, valvojille ja muille halutuille vastuuhenkilöille. Voit myös pyytää kuittaukset sähköisesti.


Rajoittamaton määrä käyttäjiä tietoturvallisesti

Lisää käyttäjiksi oman henkilöstön lisäksi tarpeen mukaan myös alihankkijat ja kumppanit – ilman rajoituksia.


Kertakirjautuminen

Sovellus voidaan kytkeä Microsoft-käyttäjähallintaan. Silloin et tarvitse erillisiä käyttäjätunnuksia tai salasanoja.


Laiteriippumaton

Helppokäyttöinen sovellus toimii missä tahansa laitteessa, jossa on selain ja nettiyhteys. Ei vaadi asennuksia tai raskasta IT-projektia.


Tehtävät ja suunnitelmat

Luvalle voidaan asettaa tehtäviä, jotka pitää hoitaa ennen kuin lupa astuu voimaan. Esimerkiksi työn riskiarvio ja kohteen turvatarkastus varmistavat, ettei vahinkoja satu.


Kieliversiot

Sovelluksessa on luonnollisesti kielituki, emmekä rajoita käytettävien kielten määrää. Luvat ja ilmoitukset voidaan toimittaa työntekijöille juuri sillä kielellä kuin tarvitaan.


Arkisto ja historia

Kaikki luvat pidetään tallessa sovelluksessa tai ne voidaan siirtää dokumentinhallintaan. Muokkauksista ja työn aikana tehdyistä kirjauksista jää jälki tapahtumalokiin.


Raportit

Kattavilla Microsoft Power BI -raporteilla seuraat työlupien määriä kohteittain ja saat näyttävää materiaalia seuraavaan turvallisuuspalaveriin.

Kiinnostaako yritystänne…

Tulityölupa, Gate HSEQ -sovellukset tai Gate-tuoteperhe? Kysy kokonaisuudesta lisää tai pyydä meiltä esittely. Yhteydenottosi ei sido sinua mihinkään. Se ei myöskään aiheuta kustannuksia. Ja tästäkin on vielä mainittava: emme käytä myöskään yhteystietojasi muihin tarkoituksiin tai jaa niitä eteenpäin.

Ota siis halutessasi yhteyttä ja sovi helppo etätapaaminen. Vilkaistaan yrityksesi tilannetta = pohditaan, millä tavalla yksittäinen sovellus tai koko Gate-tuoteperhe voisi soveltua teidän työarkeenne.

Pirkka Paronen
pirkka.paronen@systemsgarden.com
p. +358 50 592 1207

Tutustu myös muihin blogikirjoituksiimme

Yrityksemme LinkedInissä

Työlupajärjestelmä
Keravan Energia Oy investoi työturvallisuuteen ja laadun parantamiseen

Keravan Energia Oy investoi työturvallisuuteen ja laadun parantamiseen

Keravan Energia Oy investoi työturvallisuuteen ja laadun parantamiseen

Keravan Energia Oy otti käyttöön kolme Systems Gardenin Gate HSEQ-tuoteperheeseen kuuluvaa, työturvallisuuden ja laadun parantamiseen tarkoitettua mobiilisovellusta: Gate Työluvat, Gate Havainnot sekä Gate Auditoinnit.

”Tämä on ollut mielenkiintoinen projekti. Törmäsin messuilla Systems Gardeniin, ja siitä tapaamisesta tämä lähti eteenpäin”, turvallisuuspäällikkö Lasse Väisänen kertoo. 

“Havaintosovelluksesta lähdettiin liikkeelle. Projektista tuli isompi ja se laajeni alkuperäisestä, mutta näemme saadut hyödyt suurina entiseen verrattuna.”

“Pakko on vaan kehittää asioita, ei voi jäädä paikalleen. Nyt meillä on yksi alusta, monta toimintoa, kaikki yhdessä paikassa”,  Väisänen tiivistää.

Lue koko asiakastarina referensseistämme.

Linnanmäki – Turvallisuushavaintojen määrä kolminkertaistui uuden järjestelmän avulla

Linnanmäki – Turvallisuushavaintojen määrä kolminkertaistui uuden järjestelmän avulla

Linnanmäki – Turvallisuushavaintojen määrä kolminkertaistui uuden järjestelmän avulla

Linnanmäen Huvipuistolle turvallisuus on kaikki kaikessa.

Paperista sähköiseksi vaihtunut järjestelmä teki turvallisuushavaintojen kirjaamisesta huomattavasti helpompaa.

Suurin osa henkilökunnastamme on nuoria, noin parikymppisiä. Heille on hyvin luontevaa käyttää työssään kännykkää ja tehdä havaintoja puhelimen avulla, turvallisuuspäällikkö Vesa Sell kertoi.

Yhdessä Systems Gardenin kanssa kehitetty turvallisuushavaintojärjestelmä on keskeinen osa kokonaisturvallisuuden ylläpidon kannalta. Merkittävää on, että koronasta huolimatta turvallisuushavaintoja tuli kolminkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.

Lue koko asiakastarina referensseistämme.

Ota yhteyttä