fbpx

Gate Työluvat -sovelluksen kehityksessä huomioidaan yhteinen hyöty

27.10.2022 | Gate HSEQ-sovellukset

Systems Gardenin tuotekehityksen parissa työskentelee yksi tehokas puolen tusinan henkilön tiimi. Backend-kehityksessä käytetään omaa alustaa, jonka päälle sovellusten toteutus onnistuu hyvin joustavasti.

Kun koko talo vieläpä ammentaa eväitä Agilen kaltaisista toimintamalleista, on sovellusten suunnittelu ja muovaaminen kirjaimellisesti ketterää. 
 
Samaan tapaan kuin tuotekehitystiimi soveltaa omaan tekemiseen sopivia käytäntöjä joustavasti, kuuntelee se myös tarkalla korvalla asiakkaitaan. Sovellukset on luotu yhteistyössä asiakkaiden kanssa, mikä ei ainoastaan tarkoita tarkoitukseen soveltuvia tuotteita, vaan edesauttaa keskeisellä tavalla myös niiden jatkokehitystä. 

Kolmen hengen tiimi työskentelee yhdessä näyttöpäätteen ääressä.

Työluparatkaisut todellisiin tarpeisiin

Gate Työluvat -sovellus, kuten muutkin Gate-tuoteperheen sovellukset, on mukana kaikessa Systems Gardenin tuotekehityksessä. Aivan kuten sovellusten synnyn taustalla ovat aidot asiakastyöt, myös niiden jatkokehitys on lähtöisin oikeasta tarpeesta. Asiakkaiden kommunikoimat kehitystarpeet, joita Systems Garden myös itse aktiivisesti kerää, määrittävät tuotekehitystä ja ohjaavat sen priorisointia. 
 
Samalla kun tarpeeseen ryhdytään vastaamaan tai mahdollista ongelmaa ratkaisemaan, tuotekehitystiimi ottaa huomioon kysymyksen siitä, voisiko lopputulos monistua. Kun sovellusta joiltain osin jatkojalostetaan tai siihen luodaan uusia ominaisuuksia, pyritään siinä huomioimaan myös muut asiakkaat ja näin siirtämään syntynyt hyöty eteenpäin.  
 
Koska Systems Gardenilla voidaan toteuttaa juuri sellaisia ratkaisuja kuin asiakas tarvitsee, tuotekehitystiimissä ollaan todella tarkkoja siitä, kuinka muutokset tehdään siten, ettei asiakkaan ympäristö muutu räätälisovellukseksi. Samalla varmistetaan aina se, etteivät asiakaskohtaiset ominaisuudet aiheuta muille käyttäjille ongelmia. Lisäksi on hyvä huomata, että Gate-sovelluksissa on myös mahdollista kytkeä ominaisuuksia tarvittaessa pois käytöstä. 

Pylväsdiagrammi kehityskohteista prosentteina vastauksista.

Työlupien kytkeytyminen olennaisessa roolissa

Keskeistä Systems Gardenin ajatusmaailmassa on kytkeytyminen. Vaikka sovellukset toimivat tarvittaessa itsenäisesti, niistä ei tehdä pelkkiä erillään toimivia ”kilkkeitä”. Niinpä Gate Työluvat -sovelluskin kytkeytyy saumattomasti muihin Gate-tuoteperheen sovelluksiin, mutta on myös helposti kytkettävissä Microsoftin rajapintaan eli esimerkiksi kertakirjautumiseen ja dokumentinhallintaan.   
 
Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan entistä enemmän sovellusten kytkeytymiseen myös muihin järjestelmiin ja rajapintoihin, kuten esimerkiksi erilaisiin luparekistereihin. Keskiössä on silloin aina sujuva dataliikenne molempiin suuntiin.  
 
Työlupasovelluksen kehittäneessä tiimissä tehdään parhaillaan paljon töitä myös paikkatiedon hyödyntämisen parissa. Paikannuksen avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa työlupien voimassaolot teollisuuslaitoksen eri tiloissa tai vaikkapa tietyssä laivan osassa.  
 
Systems Gardenin sovelluskehitykselle ominaiseen tapaan myös Gate Työluvat -sovelluksen keskeisin määrittävä tekijä on sen käytettävyys mobiililaitteilla. Lupia voidaan tarkastaa helposti ja nopeasti kenttäolosuhteissa, liittää raportoinnin yhteyteen kuvia sekä tallentaa kaikki kätevästi samaan paikkaan. Lopputuloksena on merkittävästi tehokkaampi prosessi ja entistäkin turvallisemmat työolosuhteet. 

Työlupasovellus mobiililaitteessa ja tietokoneessa

Kiinnostuitko? Lue lisää ja kokeile Gate Työluvat -sovellusta ilmaiseksi!

Gate Työluvat 

Lue lisää Gate-sovelluksista ja Systems Gardenin ohjelmistokehityksestä

Gate-sovellukset 

Ohjelmistokehitys 

Ota yhteyttä