O365-konsultointi ja koulutus

Vaivattominta asiakkaalle on kutsua kouluttaja paikalle – minne päin Suomea tahansa!

O365-koulutus on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Kaikkien toimitustemme yhteydessä järjestämme niin pääkäyttäjä- kuin loppukäyttäjäkoulutusta. Mikään järjestelmä ei oikeasti palvele tarkoitustaan jos sitä ei osata käyttää. Siksi myös järjestelmien ja sovellusten helppokäyttöisyys on aina meillä ohjenuorana.

Jotta koulutus varmasti palvelisi tarkoitustaan sisältyy kaikkiin koulutuksiimme ennakkopalaveri, jossa käydään läpi koulutuksen tavoitteet. Koulutukset toteutetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan ympäristöä hyödyntäen.

O365-koulutus

Kaikkia sisältöjä voi yhdistellä jakaa tai sieltä voi poimia mielenkiintoisia aiheita. Jos asiakkaan ympäristö on jo olemassa, teemme sinne asiakaskohtaisesti koulutettaville käyttäjille hiekkalaatikon, jossa voidaan samalla tehdä käytännön harjoituksia jotta koulutus ei jää pelkäksi esitykseksi. Koulutuksen voi vetää myös case-lähtöisesti, eli käytännössä pureutua johonkin käytännön ongelmaan ja lähestyä asiaa porukalla koulutuksellisesti tyyliin ”Miten teemme extranetin O365-välineillä? ”

O365 pähkinänkuoressa (2 pv)

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi kaikki O365 –palvelun sovellukset ja keskittyä erityisesti niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 • O365-peruspalvelut
  • Outlook ja Skype for Business
  • Onenote
  • Onedrive
  • Yammer
  • SharePoint
 • Ryhmätyövälineet
  • O365 Groups
  • SharePoint ja Onedrive ryhmätyöalusta
  • Teams osa-alueineen
 • Tehtävänhallinta O365:ssa
  • Outlook tasks
  • SharePoint tasks
  • Planner
  • To-Do
 • Extraa
  • Stream (/Video)
  • Sway
  • .. ja muut erikoiset ikonit
 • Power User -toiminnot,
  • Power BI
  • PowerApps
  • Flow

O365 uudet ominaisuudet (1 pv)

Käymme läpi uusimmat, noin vuoden aikana julkaistut tietotyön tehostamisen välineet.

 • Teams ryhmätyöalustana
  • Teams pähkinänkuoressa
  • O365 Groups lyhyesti
  • Toimivan ryhmätyöympäristön rakentaminen: käytännöt ja mallit
 • Moderni Officen käyttö
  • Word, Excel ja PowerPoint nykyään
  • OneNote muistiinpano- ja ryhmätyövälineenä
  • Sway esitysvälineenä
  • Ryhmien ja Onedriven käyttö tallennuspaikkana
 • Uudet ominaisuudet
  • Forms
  • Todo

O365 pääkäyttäjäkoulutus

Pääkäyttäjäkoulutuksessa paneudutaan ympäristön hallintaan ja tietoturvaan teknisemmin. Kurssi on suunnattu IT-asiantuntijoille.

 • O365-ympäristön hallinta
 • Tehokäyttäjä / Security / Compliance
 • Tekninen / IT-henkilö

O365 loppukäyttäjäkoulutus

Loppukäyttäjäkoulutuksessa keskitytään yhden tai useamman O365-ympäristön sovelluksen hyödyntämiseen peruskäyttäjän kannalta. Koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään tarpeen mukaan.

 • O365-peruspalvelut
  • Outlook ja Skype for Business
  • Onenote
  • Onedrive
  • Yammer
  • SharePoint
 • Ryhmätyövälineet
  • O365 Groups
  • SharePoint ja Onedrive ryhmätyöalusta
  • Teams osa-alueineen
 • Tehtävänhallinta O365:ssa
  • Outlook tasks
  • SharePoint tasks
  • Planner
  • To-Do
 • Extraa
  • Stream (/Video)
  • Sway
  • .. ja muut erikoiset ikonit
 • Power User -toiminnot
  • Power BI
  • PowerApps
  • Flow

O365-konsultointi ja -käyttöönotto

Käyttöönoton kesto riippuu ratkaisun laajuudesta. Roadmapin avulla voidaan käyttöönotto vaiheistaa ja huomioida koulutustarpeet loppukäyttäjien ja ylläpitäjien näkökulmasta.

O365 Roadmap (1-2 pv)

Tässä keskitytään organisaatiolle sopivimpien työkalujen valintaan. Kokonaisuus toteutetaan työpajatyyppisesti aina asiakaskohtaisena konsultointina.

Lähtökohtana ovat asiakkaan ehkä jo tekemät valinnat O365-ympäristön suhteen. Osallistujina lähinnä henkilöt, jotka organisaatiossa vastaavat linjanvedoista viestinnän, liiketoimintasovellusten ja IT:n osalta.

Käytännössä työpajassa mietitään mitkä O365:n sovellukset parhaiten palvelevat viestinnässä, ryhmätyössä, tehtävien hallinnassa, dokumentinhallinnassa ja datan visualisoinnissa/analysoinnissa. Tämän pohjalta tehdään käyttöönottosuunnitelma.

Kesto riippuu asiakkaan organisaation koosta ja tarpeista. Toiselle asiakkaalle riittää yksi päivä, jollekin asiakkaalle on ehkä varattava yksi päivä pelkästään BI-osuuden miettimiseen.

O365 käyttöönotto

O365-käyttöönotto on luonnollinen jatkumo Roadmapille. Käyttöönoton teemme yhdessä asiakkaan kanssa työpajamuodossa. Perusmallissa parin työpajan kokonaisuus on riittävä. Tarvittava työpajojen määrä on yleensä 2-4 kpl. Työpajoissa teemme tyypillisesti jo sovitut muokkaukset suoraan asiakkaan ympäristöön. Osa käyttöönottoa on käyttäjäkoulutuksen suunnittelu. Mallia muokataan asiakaskohtaisten valmiuksien ja vaatimusten mukaisesti.

Tarvittaessa voimme myös ottaa mukaan kumppanin hoitamaan sähköposti- ja autentikointipuolta.

Opetuskielenä voi suomen ohella olla englanti.

Vaivattominta asiakkaalle on kutsua kouluttaja paikalle – minne päin Suomea tahansa!

Koko päivän koulutus 1400 € ja puolen päivän koulutus 900 €.

Hinnat ilman arvonlisäveroa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Antti Kontiainen

Antti Kontiainen
antti.kontiainen@systemsgarden.com
040 507 3287

9 + 15 =