fbpx

Alupro

Toiminnanohjausjärjestelmällä tuottavuusloikka ja toimitusvarmuutta

Alupro avasi tuotantoketjun tukokset

Alupro otti käyttöön Systems Gardenin toimittaman, moduulaarisen ja Alupron toimintamalleihin sovitetun toiminnanohjausjärjestelmän. Uuden järjestelmän painopisteenä ovat perinteisten talousmittarien sijaan tuotannon avainluvut. Aluprolle Systems Gardenin toimittama ERP on merkinnyt pitkää tuottavuusloikkaa, parempaa läpinäkyvyyttä ja entistä suurempaa toimitusvarmuutta.

Tuusulassa ja Pietarissa toimiva Alupro suunnittelee, valmistaa ja toimittaa metallisia julkisivuja. Alupro erikoistuu vaativiin kohteisiin Suomessa, Euroopassa ja Aasiassa. Myös Alupron asiakkaat ovat vaativia – siksi yritys otti aimo harppauksen tehokkuudessa uudella toiminnanohjausjärjestelmällä.

Järjestelmä tuottaa ajantasaisen varastoarvon, tuotantoerien täyden jäljitettävyyden raaka-aineisiin saakka, toimitusvarmuuden seurannan asiakas- ja työtasolla sekä tukee monipuolista suunnittelutyötä muuttuvassa projektiliiketoiminnassa. Taloushallintona voidaan siten käyttää täysin standardia, siihen erikoistunutta palveluntuottajaa, eikä kaikkea tarvitse tehdä itse.

Tuotannon tehokas seuranta on mahdollistanut aiemmin piilossa olevien tietojen reaaliaikaisen näkyvyyden johdon lisäksi myös koko organisaatiolle – avainluvut ovat jatkuvasti ja reaaliaikaisesti saatavilla. Tietovirtojen järkeistämisen ja avaamisen tuloksena on asiakkaan suuntaan palvelevampi ja luotettavampi Alupro.

”Toimitusvarmuuden noustessa yli 90 prosentin voimme olla asiakkaiden suuntaan avoimempi ja luotettavampi. Jos sanomme, että tilaus on tiistaina valmiina ja pihassa, se myös on niin”, Alupron toimitusjohtaja Vesa Samela iloitsee.

Portaat parempaan tuottavuuteen

Systems Gardenin Aluprolle toimittama järjestelmä on modulaarinen — käyttöönotto toteutettiin kokonaisuus kerrallaan.

Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmään luotiin perustiedot mm. tuotteista, raaka-aineista, asiakkaista, yhteyshenkilöistä, ja käyttäjistä. Sisäänlukuun käytettiin vanhasta järjestelmästä tuotettuja Excel-taulukoita, joita oli puuttuvien tietojen osalta täydennetty manuaalisesti ennen latausta.

Perustamisvaiheeseen liittyi myös lähtötietojen siivoamiseen tarkoitettujen työkalujen valmistelu. Tietojen siivoaminen ja selkeyttäminen toi Alupron asiakkuuksien hallintaan uutta tehokkuutta.

”Vanhassa järjestelmässä sama asiakas saattoi esimerkiksi olla kirjattuna useaan kertaan eri yhteyshenkilöille. Siivoustyökalut jäivät tuotannon tueksi ja niillä suoritetaan tiedon jatkuvaa huoltoa tänäkin päivänä”, Systems Gardenin tekninen asiantuntija Olli Pääkkönen kertoo.

Seuraavassa vaiheessa järjestelmään perustettiin varastopaikat ja hankintanimikkeet. Nämä kytkettiin ensimmäisessä vaiheessa puhdistettuihin materiaali- ja toimittajatietoihin. Samalla otettiin käyttöön tabletilla käytettävät varaston inventointitoiminnot.

”Ensimmäisen inventaarin jälkeen järjestelmästä saatiin aikaisempaa järjestelmää tarkemmat varastoarvotiedot tilinpäätöstä varten. Varastoarvo saatiin pysymään ajan tasalla kirjaamalla materiaalin käyttö inventointierona järjestelmän varastokirjanpitoon.”

Osana käyttöönottoa järjestelmään luotiin työnkulkuprosesseja käsittelyn ja seurattavuuden tehostamiseksi. Varastohallinnan käyttöönottovaiheessa nämä käyttöliittymät vietiin yksinkertaistetussa muodossa tuotannon käytössä oleviin tablettikoneisiin.

”Tänään prosessi kulkee työnkulkujen ohjaamana läpi koko organisaation. Samalla jokaiseen tuotantoerään tallentuu tarkka tieto tekijöistä, työvaiheen alkamis- ja päättymisajoista ja niin edespäin”, Alupron Samela kertoo.

Myynti mukaan

Varaston jälkeen tehostamisvuorossa olivat myynnin toiminnallisuudet. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan tulivat myyntitilaukset, myöhemmin tarjoukset. Ohjelma informoi myyjää myös asiakkaan kokonaishankinnoista ja mahdollisista luottohäiriöistä.

”Laatujärjestelmät edellyttävät, että tuotantoketju on jäljitettävissä. Systems Gardenin toimittamalla järjestelmällä jokaiseen myyntitilaukseen, tuotantoonlaittoon tai omaan ostotilaukseen liittyvät dokumentit voidaan yksinkertaisesti skannata pdf:ksi ja liittää suoraan asianmukaiseen tilaukseen tai tuotantoerään.”

Kun myyntiväeltä saadaan tilauksia, käynnistetään tuotannonsuunnittelu ja ostotilauskäsittely. Ostotilaukset liitetään varastohallintaan varastoerien kautta. Kaikki seurattavuuteen liittyvät dokumentit kytketään vastaanottovaiheessa fyysiseen varastoerään, josta materiaalia poimitaan tuotantovaiheessa tuotantoerille.

”Lopputuloksena jokainen tuotantoerässä syntynyt tuote voidaan yhdistää juuri niihin raaka-aineisiin, joista erä on syntynyt. Tieto jää järjestelmän muistiin ja siihen voidaan tarvittaessa palata.”

Tuotantomoduulien käynnistyessä myös varastosaldot päivittyvät ilman inventointikorjauksia. Samalla järjestelmä tuottaa lähetteitä ja siirtää tietoa valmistuneista toimituksista laskutukseen.

”Tietojen siirtoa tehostaa myös laskutus- ja reskontrajärjestelmään integrointi.”

Tuotannon virtaviivaistamisen lisäksi järjestelmän suunnittelussa panostettiin raportointitoimintoihin. Tavoitteena oli normaalin suunnittelun ja seurannan lisäksi parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä yrityksen sisällä.

”Kun järjestelmä on tehty meille, me voimme toivoa raportointiin mitä tahansa elementtejä. Nykyjärjestelmällä voimme esittää esimerkiksi toimitusvarmuuteen liittyviä lukuja myös henkilökunnalle. Näin tieto Alupron toiminnasta kulkee läpi koko organisaation.”

Samela esittelee Alupron ruokalan seinällä olevaa infomonitorinäyttöä, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa muun muassa tuotantoerien valmistumispäivistä, toimitusvarmuusprosenteista, keskeneräisen tuotannon määrästä ja eri työvaiheiden kuormituksista.

”Näin tehdään itseohjautuvia aluprolaisia”, Samela hymyilee. ”Kun jokainen tietää, missä mennään ja mitä heiltä vaaditaan, päästään yksilökeskeiseen ohjaukseen. Jos esimerkiksi osastopäälliköiltä puuttuu keskeistä tietoa tai osaamista, se voidaan paremmin määrittää ja asiaan voidaan vaikuttaa täsmäkoulutuksilla.”

Erinomainen käytettävyys

Samela kiittelee uuden ERP:n käytettävyyttä.

”Järjestelmä on erittäin kevyt – se toimii vanhoillakin älypuhelimilla tai tietokoneilla. Laiteinvestointeja ei siis tarvita. Selainpohjainen käyttöliittymä ei katso millä alustalla se toimii. Moniajo on aito, eli järjestelmään voidaan kirjautua vaikka kuusi kertaa kuudelle eri välilehdelle. Näin yhdellä laitteella voi seurata esimerkiksi ostoa, myyntiä, tuotantoa ja niin edelleen.”

Seuraavassa vaiheessa Alunet-ERP laajenee myös asiakkaiden ja asentajien mobiililaitteisiin. Asentajat tulevat kirjaamaan työaikansa suoraan projekteille loppulaskentaa varten. tekemään valokuvilla varustettuja tarkastusdokumentteja asennusten valmistuessa. Asiakkaille avataan omiin kohteisiinsa liittyvää dokumentaatiota ja tuoteinformaatiota.

”Jossain vaiheessa asiakkaat pääsevät myös seuraamaan tuotantoerien valmistumista ja esittämään niihin liittyviä toivomuksia ja tarkennuksia mobiilikäyttöliittymän avulla.”

Alupro: Vesa Salmela

Vesa Samela, Toimitusjohtaja

”Uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä tilaukset eivät enää jää jumiin tuotantoketjuun. Toimitusvarmuuden noustessa yli 90 prosentin voimme olla asiakkaiden suuntaan avoimempi ja luotettavampi.”

Tuusulassa ja Pietarissa toimiva Alupro suunnittelee, valmistaa ja toimittaa vaativia metallisia julkisivuja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Liity tuhansien tyytyväisten työntekijöiden joukkoon! Ota yhteyttä Pirkkaan ja sovi tapaaminen. Katsotaan minkälainen ratkaisu juuri sinun yrityksellesi sopisi. Tapaaminen on maksuton, eikä velvoita mihinkään.

pirkka

Pirkka Paronen
pirkka.paronen@systemsgarden.com
0505921207

3 + 11 =