fbpx

Tulsu – tulityösuunnitelma verkossa

Kaikki yrityksesi tulityöluvat ovat Tulsun käyttöönoton jälkeen verkossa. Tulsun avulla lupaprosessi nopeutuu ja tulitöiden valvonta helpottuu.

Suunnitelmat

Tulsun avulla laadit yrityksesi tulityösuunnitelman järjestelmällisesti ja vaivattomasti verkossa.

Suunnitelma on päivitettävissä ja sen voi jakaa usealla eri tavalla. Suunnitelman alle saat kätevästi kaikki tulityöluvat, jotka tehdään kyseisen suunnitelman alaisuudessa. Tulsu-tulityösuunnitelma ei vanhene, sillä asiasisältöjä päivitetään jatkuvasti vastaamaan uusimpia lakeja, standardeja ja suojeluohjeita. Päivitystyötä tehdään jatkuvasti myös käyttäjien palautteiden ja toiveiden pohjalta.

Tulitöiden turvallinen tekeminen edellyttää ennakolta suunniteltuja riittäviä turvatoimia ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja tulityön jälkeen. Tulityösuunnitelma on kirjallinen suunnitelma tulitöiden sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisesta tekemisestä.

Tulityöluvat

Kaikki yrityksesi tulityöluvat ovat Tulsun käyttöönoton jälkeen verkossa. Esitäytetyt asiakirjat linkittyvät tulityösuunnitelmaan ja voit hallita kaikkia lupia yhdellä kertaa. Tulsun avulla lupaprosessi nopeutuu ja tulitöiden valvonta helpottuu.

Tulityölupa on pakollinen asiakirja, joka vaaditaan tulitöiden suorittamiseen tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöluvan myöntämistä edeltää tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi sekä tarvittavien turvatoimien määrääminen.

Lainsäädäntö

Pelastuslain mukaan on huolehdittava riittävistä varotoimista ryhdyttäessä tulityöhön. Käytännössä tämä tarkoittaa dokumentoitua suunnitelmallisuutta. Tulsun avulla on helppo osoittaa omalle henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille, valvovalle viranomaiselle ja vakuutusyhtiölle yrityksesi turvallisuuskulttuurin taso.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen sekä antamaan ohjeita ja määräyksiä turvallisuuden edistämiseksi. Henkilökunnan on noudatettava annettuja turvallisuusohjeita ja osapuolten on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Samppa

Sam-Patrick Öhman
sam-patrik.ohman@systemsgarden.com
040 758 4551

3 + 3 =