fbpx

Ohjelmistosuunnittelu

Vanhat viisaudet pitävät paikkansa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ohjelmistojen kehitys lähtee aina liikkeelle huolellisesta suunnittelusta.

Me Systems Gardenilla olemme mallintaneet ja dokumentoineet suunnitteluprosessimme, testanneet ja parantaneet sitä jatkuvasti vastaamaan monimuotoisia, toimialariippumattomia tarpeita.

Suunnittelun tarkoituksena on kuvata liiketoiminnan tarpeet kattavasti ja mallintaa ohjelmisto tai ratkaisu, joka vastaa niihin mahdollisimman hyvin.

Suunnitteluvaiheen lopussa käyttöliittymä, rajapinnat ja tietokantataulut voi olla jo mallinnettu ilman riviäkään koodia. Tämä säästää ennen kaikkea ylimääräisiä kustannuksia, koska ratkaisua voidaan arvioida ja testata jo suunnittelupöydällä.

Työlupasovellus mobiililaitteessa ja tietokoneessa

1. Liiketoiminnan tarpeet

Suunnittelu lähtee liikkeelle työpajasta, jossa pyrimme saamaan vastauksen kysymykseen ”Miksi?”. Kartoitamme työpajassa liiketoimintavaatimukset, tavoitteet sekä haasteet. Keskustelemme myös siitä, miten onnistuminen määritellään, mitataan ja kuka siitä vastaa.

Käyttäjäryhmät, ylätason käyttötapaukset sekä tekniset vaatimukset listataan samassa 4-6 tunnin työpajassa ja dokumentoidaan huolella työpajan jälkeen.

Työpajan lopputulosten perusteella voidaan päättää, onko suunnittelua järkevää jatkaa – täyttääkö ratkaisu liiketoiminnan tarpeet ja onko sitä ylipäätään mahdollista tehdä kannattavasti?

Suunnittelua voidaan tarvittaessa jatkaa tai ratkaisulle voidaan miettiä muita vaihtoehtoisia toteutustapoja.

 

2. Käyttäjätarinat

Seuraavassa vaiheessa kuvataan käyttäjätarinat ja listataan käyttötapaukset käyttäjätarinatyöpajan avulla. Ketkä ratkaisua käyttävät? Minkälaisia toiminnallisuuksia tarvitaan? Mistä raakadata tulee, ketkä ja kuinka sitä käsitellään? Millaista raportointia edellytetään?

Työpajoja tarvitaan yleensä useita, sillä kuvaukset tehdään hyvin yksityiskohtaisesti.

Käyttäjätarinoista syntyy tarvittaessa backlog eli priorisoitu lista käyttötapauksia ja toiminnallisuuksia, joka toimii teknisen toteutuksen selkärankana.

Käyttäjätarinoiden perusteella voidaan myös suunnitella tarvittavat rajapinnat ja tietokantataulut.

Teknisen toteutuksen työmäärästä voidaan tämän jälkeen antaa tarkka arvio, toimittajasta riippumatta. Hankkeen kannattavuutta voidaan myös tarkastella arvion perusteella.

3. Käyttöliittymäluonnokset

Kun käyttötapaukset on kuvattu, niistä voidaan seuraavaksi piirtää käyttöliittymäluonnokset eli rautalankamallit, jotka kuvaavat tarvittavia toiminnallisuuksia luonnostasolla.

Teemme jo alustavasti muutamia näkymiä, jotta seuraavassa,  työpajamaisesti etenevässä vaiheessa keskustelu kävisi sujuvammin.

Käyttöliittymätyöpajoissa jatketaan tarkempaa suunnittelua rautalankamallien avulla tarvittaessa niin pitkälle, että koko sovellus on mallinnettu. Teknisestä kehitystyöstä voidaan antaa hyvin tarkka arvio rautalankojen valmistuttua.

Kun ratkaisu on mallinnettuna työpöydällä, se voidaan myös testauttaa esimerkiksi loppukäyttäjillä. Luonnoksia voidaan työstää, kunnes niihin ollaan tyytyväisiä tai kaikki näkymät on mallinnettu. Kun rautalankamallit ovat valmiita, suunnitteluvaihe voidaan lopettaa.

 

Suunnitteluvaiheesta toteutukseen 

Työpajoissa tuotettujen dokumenttien avulla eri toimittajia ja toteutustapoja voidaan kilpailuttaa sekä toteutuksen toimivuutta, kannattavuutta ja takaisinmaksuaikaa arvioida.   

Suunnitteludokumentteja ja käyttöliittymämalleja voidaan hyödyntää suoraan toimittajariippumattomasti teknisessä toteutuksessa. 

 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Helpointa on lähteä liikkeelle ensimmäisestä työpajasta.

Kun työpaja on pidetty, te päätätte jatkosta. Kaikki suunnitteluvaiheen tuotokset ovat vapaasti käytettävissänne ja erinomainen apu esimerkiksi kilpailutuksissa.

Älä epäröi, vaan kysy lisää ottamalla yhteyttä myyntiimme tai sivun oikean alalaidan Ota yhteyttä -lomakkeella.

Ota yhteyttä