fbpx

Turvallisuuden parantaminen

Turvallisuuskäytäntöjen tehokasta digitalisointia asiakkaamme toiminnan ehdoilla.

Työturvallisuus ja riskien hallinta ovat teollisuudessa ja rakennustyömailla keskeisiä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Tarvitaan kontrollia ja säännönmukaisia toimintatapoja. Turvallista toimintakulttuuria ei kuitenkaan rakenneta paperitöitä lisäämällä. Hyvää tarkoittavat turvallisuuskäytännöt voivat muuttua pakolliseksi pahaksi tai toimintaa hidastavaksi byrokratiaksi.

Käytännölliset mobiilityökalumme helpottavat arkea yksinkertaisessa turvallisuushavainnoinnissa, turvallisuuden seurannassa ja lupakäytännöissä. Teemme turvallisuuskäytännöistä osan työntekijöiden hyvää työpäivää.

Samalla pidämme huolen, että tiedät mitä kohteessasi tapahtuu juuri nyt, mitä tapahtui viime viikolla ja mihin suuntaan turvallisuus kehittyy huomenna. Ilman mappien selausta tai päiväkausien Excel-jumppaa.

Työlupajärjestelmä

Työluparatkaisulla hallinnoidaan luvanvaraisten töiden lupakäytäntöjen eri vaiheet riskiarviointeineen. Järjestelmän avulla paperiprosessi muuntuu digitaaliseksi, hallittavaksi kokonaisuudeksi joka kertoo koko ajan tilannekuvaa mitä saitilla tapahtuu.

 • Helppokäyttöinen mobiilisovellus
 • Pätevyystietojen ja työlupakorttien hallinta
 • Reaaliaikainen tilannekuva luvallisista töistä
 • Tarkistuslistojen ja riskiarviointien toteuttaminen

Sähköinen tulityölupa

Sähköinen tulityölupa parantaa työturvallisuutta tulitöitä sisältävissä hankkeissa, järkevöittää prosesseja ja säästää arvokasta työaikaa. Samalla se tarjoaa nykyaikaisen välineen lupaprosessin nopeuttamiseen ja tulitöiden reaaliaikaiseen seurantaan.

 • Parantaa turvallisuutta tulityöalueilla
 • Nopeuttaa lupaprosessia ja helpottaa töiden sujuvuutta
 • Mahdollistaa tulitöiden paremman valvonnan
 • Tulityösuunnitelman sähköinen toteutus

Havainnointi ja auditointi

Havaintojen tekeminen ja poikkeamien seuranta mobiilisovelluksella helpottaa ja nopeuttaa myös niiden käsittelyä. Havaintoja voidaan kerätä heti turvallisuuskierroksen aikana ja kohdentaa esimerkiksi tietylle alueelle. Käsittelyprosessi ohjataan hallitun työnkulun kautta.

 • Käyttäjäystävällinen mobiilisovellus
 • Turvallisuusprosessi läpinäkyväksi
 • Turvallisuus-, ympäristö- ja laatuhavainnot yhdessä
 • Havaintojen esittäminen tilannekuvassa
 • Jatkokäsittelyn helppous

Tilannekuva ja turvallisuusraportointi

Tuomme reaaliaikaisen ja visuaalisen näkymän kohteesi tapahtumiin, oli kyseessä sitten rakennustyömaa, teollisuuslaitos tai tapahtumia täynnä oleva tontti. Karttanäkymä ja erilaiset ikonit kertovat ajantasaista tilannetietoa käynnissä olevista töistä, ylläpitotoimenpiteitä vaativista laitteista ja meneillään olevista työvaiheista.

 • Reaaliaikainen näkymä kartalla
 • Tiedon visualisointi infomonitoreihin
 • Kosketusnäyttökäyttöliittymä suurelle ruudulle
 • Tapahtumatyyppien suodatus ja tilastointi