fbpx

Sähköinen työlupajärjestelmä

Sähköinen työlupajärjestelmä parantaa merkittävästi työturvallisuutta luvallisia töitä sisältävissä hankkeissa, järkevöittää prosesseja ja säästää arvokasta työaikaa.

Sähköinen työlupajärjestelmä parantaa merkittävästi työturvallisuutta luvallisia töitä sisältävissä hankkeissa, järkevöittää prosesseja ja säästää arvokasta työaikaa. Tämä ratkaisu tarjoaa nykyaikaisen välineen lupaprosessin nopeuttamiseen ja luvallisten töiden reaaliaikaiseen seurantaan.

Paperista mobiilisovellukseksi

Perinteisesti työlupaprosesseja on hallinnoitu paperisilla kaavakkeilla, joita vastuuhenkilöt kiertävät myöntämässä ja kirjoittamassa. Mobiilisovelluksen myötä työlupien käytäntö ja jakelu helpottuu, kun oikeus niiden myöntämiseen hajautetaan useille vastuuhenkilöille. Luvat voidaan myöntää suoraan kännykästä paikan päällä ja luvalliseen työhön oikeutetut tekijät löytyvät sovelluksen tietokannasta.

Tarpeen mukaisesti sovitettuun työlupajärjestelmään voidaan kerätä tietoja näppärästi jo työntekijöiden perehdytysvaiheessa. Tämä voidaan toteuttaa kätevästi sähköisiä lomakkeita hyödyntämällä, jolloin tiedonsiirto on samalla myös sijaintiriippumatonta – monen toimipaikan yrityksissä voidaan käyttää yhtä tai useampaa perehdytysprosessia ja silti sujuvasti kerätä tiedot yhteiseen tietokantaan. Työlupajärjestelmään on mahdollista luoda valmiita perehdytysprosessiin liittyviä tarkistuslistoja, jotka tallentuvat henkilön tietojen taakse jatkohyödynnettäviksi esimerkiksi lupia kirjoitettaessa.

 

Prosess

Yhtenäinen toimintatapa

Prosesseista riippuen työlupajärjestelmään voidaan luoda erilaisia työnkulkuja ja pakotettuja tarkistuskaavakkeita. Luvan myöntämiseen saatetaan tarvita useamman henkilön osallistumista, jolloin järjestelmä listaa hyväksyjälle jatkotoimenpiteitä vaativat luvat käsiteltäväksi. Luvallisten töiden päätyttyä saadaan loppuasiakkaalle toimitettua kokonainen raportti, johon on aseteltu toivotut elementit matkan varrelta kuvineen sekä allekirjoituksineen.

Työlupajärjestelmässä on mahdollista käsitellä useampia erilaisia työlupakäytäntöjä sekä pätevyyksiä. Myös yrityksen omien laadunvalvontavaatimusten- ja käytäntöjen hallinnointi onnistuu kätevästi samasta järjestelmästä.

 

Hyödyt

  • Lupa myönnetään paikan päällä
  • Työhön päästään saman tien
  • Töitä voidaan seurata reaaliaikaisesti
  • Lupien valvonta toimii työtä keskeyttämättä
  • Sähköiset luvat tallentuvat tietokantaan
  • Pätevyyksien ja työkorttien seuranta automatisoituu
  • Virheisiin voidaan puuttua nopeasti

Visuaalinen tilannekuva

Tilannekuva mahdollistaa reaaliaikaisen näkymän erityyppisistä luvallisista töistä, sekä niiden sen hetkisestä statuksesta.

Sähköinen tulityölupa

Luvat voidaan myöntää suoraan kännykästä paikan päällä ja tulityöhön oikeutetut tekijät löytyvät sovelluksen tietokannasta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen. Katsotaan minkälainen ratkaisu juuri sinun yrityksellesi sopisi. 

Suvi Ranttila

Suvi Ranttila
suvi.ranttila@systemsgarden.com
+358 40 657 5235

13 + 15 =