fbpx

Ratkaisut

Tutustu tarkemmin mitä ratkaisuja voimme teille toteuttaa

Teollisuuden digitalisointi

Teollisuuden toimintatapojen digitalisointi ja modernisointi
Teolliseen toimintaan, jossa samalla työskentelyalueella liikkuu säännöllisesti työntekijöitä eri yrityksistä, liittyy tarve kontrollille, riskien hallinnalle ja säännönmukaisille toimintatavoille toimivan ja turvallisen työympäristön takaamiseksi. Turvallista toimintakulttuuria ei kuitenkaan rakenneta paperitöitä lisäämällä. Pahimmillaan hyvää tarkoittavat käytännöt voivat muuttua pakolliseksi pahaksi tai toimintaa hidastavaksi byrokratiaksi.

Toteuttamamme digitaaliset ratkaisut helpottavat arkea riskien hallinnassa, työlupakäytännöissä ja turvallisuusdokumentaation muuttamisessa kenttäkelpoiseksi. Samalla pidämme huolen, että tiedät mitä kohteessasi tapahtuu juuri nyt.

Sähköinen työlupajärjestelmäMobiilidokumentointi

Tiedonhallinta

Office 365-ratkaisut – intranet, ryhmätyö ja dokumentinhallinta
Olemme työskennelleet Microsoft-alustalla yli 15 vuoden ajan. Nykyään rakennamme tiedonhallinnan ratkaisuja Microsoft-infran päälle pääasiassa vakiopalveluita hyödyntäen. SharePoint, Office 365 ja Power Platform -ympäristöt eri sovelluksineen ovat meille arkipäivää, mutta käyttöönottomme perustuvat pelkkien työkalujen sijaan toimintatapojen ja toimintojen fiksuun sovittamiseen eri tarpeisiin. Toteutamme myös Office 365 -alustalla jatkuvasti erilaisia dokumentinhallinnan ympäristöjä sopimushallinnasta kenttädokumentaatioon.
Intranet ja ryhmätyöDokumentinhallinta

Digitalisointi ja sovelluskehityshankkeet

Käytännönläheisiä liiketoimintaratkaisuja asiakkaamme lähtökohdista.
Lähtökohta kaikessa tekemisessämme ovat asiakkaamme toimintatavat, tietojärjestelmät ja taustalla vaikuttavat prosessit. Bitit tulevat vasta sen jälkeen. Avullamme saat prosessisi toimimaan ja tiedon liikkumaan taustajärjestelmiin. Vuosien kokemuksemme sovelluskehityksestä, yritysten tietojärjestelmistä, integraatioista ja tietokantasovelluksista on käytössäsi. Autamme yritystäsi rakentamaan kilpailuetua tehokkaalla toiminnalla ja sitä tukevilla sovelluksilla.

Ratkaisumme ovat modulaarisia, eli hyödynnämme erilaisia taustajärjestelmiä, muunnamme työnkulkuja konfiguroimalla ja sovitamme käyttöliittymän mitä ihmeellisimmille päätelaitteille. Uskomme nopeisiin käytännön kokeiluihin, sovelluksen prototyyppeihin ja pienimuotoisten pilottien kautta aloittamiseen.

Räätälöidyt liiketoimintaratkaisut