fbpx

Ratkaisut

Tutustu tarkemmin mitä ratkaisuja voimme teille toteuttaa

Teollisuuden digitalisointi

Teollisuuden toimintatapojen digitalisointi ja modernisointi
Teolliseen toimintaan, jossa samalla työskentelyalueella liikkuu säännöllisesti työntekijöitä eri yrityksistä, liittyy tarve kontrollille, riskien hallinnalle ja säännönmukaisille toimintatavoille toimivan ja turvallisen työympäristön takaamiseksi. Turvallista toimintakulttuuria ei kuitenkaan rakenneta paperitöitä lisäämällä. Pahimmillaan hyvää tarkoittavat käytännöt voivat muuttua pakolliseksi pahaksi tai toimintaa hidastavaksi byrokratiaksi.

Toteuttamamme digitaaliset ratkaisut helpottavat arkea riskien hallinnassa, työlupakäytännöissä ja turvallisuusdokumentaation muuttamisessa kenttäkelpoiseksi. Samalla pidämme huolen, että tiedät mitä kohteessasi tapahtuu juuri nyt.

Sähköinen työlupajärjestelmäTurvallisuushavainnot

Tietotyö M365-palveluilla

Microsoftin M365 -ratkaisut viestintään, ryhmätyöhön ja dokumentinhallintaan

Yhteiset työtilat, sähköposti, intranet ja videoneuvottelu ovat toimistotyöläisen arjessa tärkeimmät työnteon välineet, joilla hallitaan palavereiden, dokumenttien sekä eri sidosryhmien viestinnän ja tiedottamisen katkeamatonta virtaa.

Oman työn organisointi ja dokumentinhallinta voi olla sujuvaa, mutta muuttuu sitä mutkikkaammaksi, mitä enemmän työhön sisältyy organisaation sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Käytännöt voivat muuttua kirjaviksi ja työskentely tahmeaksi, kun tieto pitäisi jakaa kollegalle, yhteistyökumppanille tai asiakkaalle, kommentoida, hyväksyttää ja tallentaa. Missä ja kenen kanssa dokumentti jaetaan, kuka sen hyväksyy, miten sopimus allekirjoitetaan, minne se arkistoidaan turvallisesti?

Miten dokumentinhallinta, intranet, sisäinen viestintä ja sujuva ryhmätyö toteutetaan Microsoft 365-työkaluilla?

Tietotyö M365-palveluilla

Digitalisointi ja sovelluskehityshankkeet

Käytännönläheisiä liiketoimintaratkaisuja asiakkaamme lähtökohdista.
Lähtökohta kaikessa tekemisessämme ovat asiakkaamme toimintatavat, tietojärjestelmät ja taustalla vaikuttavat prosessit. Bitit tulevat vasta sen jälkeen. Avullamme saat prosessisi toimimaan ja tiedon liikkumaan taustajärjestelmiin. Vuosien kokemuksemme sovelluskehityksestä, yritysten tietojärjestelmistä, integraatioista ja tietokantasovelluksista on käytössäsi. Autamme yritystäsi rakentamaan kilpailuetua tehokkaalla toiminnalla ja sitä tukevilla sovelluksilla.

Ratkaisumme ovat modulaarisia, eli hyödynnämme erilaisia taustajärjestelmiä, muunnamme työnkulkuja konfiguroimalla ja sovitamme käyttöliittymän mitä ihmeellisimmille päätelaitteille. Uskomme nopeisiin käytännön kokeiluihin, sovelluksen prototyyppeihin ja pienimuotoisten pilottien kautta aloittamiseen.

Räätälöidyt liiketoimintaratkaisut