fbpx

Alupro – Mobiililla toiminnanohjauksella kilpailuetua

14.12.2018 | Ohjelmistokehitys

Kuinka saadaan toiminnanohjausjärjestelmä osaksi arkipäivää niin kulmahuoneessa kuin kentälläkin?

Toiminnanohjausjärjestelmä haluttiin alusta asti rakentaa jokaisen työntekijän päivittäiseksi työvälineeksi, joka helpottaa työntekoa.

Järeän ja vaikeaselkoisen järjestelmän sijaan päätettiin valita ketterämpi ratkaisu, joka olisi päätelaiteriippumaton.

”Haasteena meillä toiminnanohjausprojektissa oli löytää järjestelmä, joka pystyy palvelemaan meitä kokonaisvaltaisesti”, kertoo Alupron toimitusjohtaja Vesa Samela.

Alupro valitsi ulkopuolisen konsultin selvityshankkeeseen. Systems Garden erottui edukseen sekä valmiista tuoteratkaisuista että täysin nollasta rakennettavista järjestelmistä modulaarisuudellaan. Systems Gardenin ratkaisu sisälsi valmiita osia järjestelmän rakentamiseen Alupron tarpeiden mukaan.

”Projekti toteutettiin osissa ketterällä tavalla. Kun saimme uudesta järjestelmän osasta version testattavaksi, pääsimme samalla myös tutkimaan omia toimintatapojamme ja kehittämään niitä eteenpäin. Emme halunneet sovittaa liiketoimintaamme minkään järjestelmän mallin mukaiseksi, mutta olimme valmiit kehittämään toimintaamme koko ajan”, Samela kertoo.

Koska järjestelmä on rakennettu Alupron toimintaprosessien pohjalta, kaikki yrityksen työntekijät käyttävät sitä tavalla tai toisella. Johdon raporttien lisäksi järjestelmässä ovat mukana esimerkiksi varastonhallinta ja yrityksen henkilöstölle infonäytöillä jaetut näkymät tuotannon tilanteeseen tiimeittäin.

Päätelaitteesta riippumatonta järjestelmää on sujuva käyttää niin kulmahuoneessa kuin kentällä.

”Arkipäiväiset prosessimme mallinnettiin järjestelmään ja nyt tehtävät, kuten esimerkiksi työmaan vastaanotto, kuljetuskuittaukset, itselleluovutukset ja varaston inventointi tehdään mobiilisovelluksen kautta”, Samela kertoo.

Lue lisää projektista ja mobiilin käytettävyyden merkityksestä toiminnanohjauksessa täältä.