fbpx

Me avattii just toimisto Turkusse

mennessä 1.11.2018Muu toiminta

Aluks meil oli ajatuksen laitetaa pikkune sivutoimisto, mut koska Turu alueelt löyty ei sunkka vaa erinomaist tyävoimaa, vaa kyl maar kysyntääki, ni Turu uutee toimipisteesee Brahenkarul kasattii lopult kokonaine kooraritiimi. Meil o tääl Turus meinaa merkittävii asiakkait esimerkiks laivateollisuure puitteis.

Mahtaks sitä sanokka kehrata? Me kyl tiätty kasvetaa tääl seurul ettimäl lissää koorareit ja kyl mar hakemal uusii asiakkuuksiiki.

Simmottos sit vaa et esittele meil Turun alueel toimivii orkanisaatioijokka tarttisis ratkasuu tyäturvallisuure kehittämisee ja lupien hallintaa, mopiilia tyänohjaust tiätty, tai skaalautuvampaa vaihtoehtoo tupakkiaski kannel. Tai sit hae meil heti töihi tai ilmianna kaveris!

Kui mun nysse tarttis sanoo? Mitä sää orottelet, ku esittele meiät!